100 Temel Eser Özetleri ve Kitap Yorumları: Dede Korkut Hikayeleri

100 Temel Eser'in önemli tavsiyelerinden biri de Dede Korkut Hikayeleridir. Dede Korkut Hikayelerini birçok Türkolog, edebiyatçı ve dilbilimci incelenmiştir. 100 Temel Eserdeki tavsiye edilen kitap Muharrem Ergin'in incelemesidir. Önemli kitap özetlerinden biri Dede Korkut, on iki epik hikayeden oluşmaktadır. Kitap hakkında detaylı bilgi ise yazımızda.

100 Temel Eser Özetleri ve Kitap Yorumları: Dede Korkut Hikayeleri
03 Kasım 2019 - 00:22

Dede Korkut Hikayeleri'nin orijinal adı: Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan'dır.  Anlamı ise: "Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı"dır.
Kitap on iki adet hikayeden oluşmaktadır. Her hikayenin sonunda Dede Korkut ismindeki zat, hikayeyi toparlar, hikayelere yön verir ve sonuçtan ders çıkartır.
DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEREDEDİR?
Kültürümüzden derin izler taşıyan bu eserin nüshaları ne yazık ki elimizde mevcut değildir. İki önemli nüshası bulunmaktadır. Birici nüsha Vatikan'da; ikinci nüsha ise Almanya Dresten Kitaplığında bulunmaktadır. Durumun en hazin yanı ise, İlk hikayesini Alman Türkiyatçı Fr. Von Diez, Tepegöz'ü Almancaya çevirerek Alman edebiyatına kazandırmıştır. Bu çalışmaları sırasıyla 1916'da Kilisli Rıfat eski yazı ile, 1938'de Orhan Şaik Gökyay, 1958'de Muharrem Ergin kitapla ilgili çalışmalar yapmışlardır.


DEDE KORKUT KARAKTERİ GERÇEKTE VAR MIDIR?
Dede korkut ya da diğer tabirle dedem korkut, hikayelerin anlatıcısıdır. Dede Korkut hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Birincisi: 295 yıl yaşamış olduğu ve bir peygamber olduğudur. İkinci rivayet ise: Oğuz Han'ın veziri olduğudur. Hangi rivayet doğrudur tam olarak bilinmese de iki rivayetin de ortak bir sonucu vardır. Bu da: Dede Korkut'un yaşlı, bilgili olduğu ve insanlara erdemli olmanın yollarını göstermesidir. Zaman zaman hikayelerde devlet yönetimiyle ilgili de öğütler verir. Zaman zaman da hikayelerde veli bir kişilikle karşımıza çıkar.
Dede Korkut, keramet ehlidir, gelecekten haberler verir. Hikmetli sözler söyler. Kopuz çalar.

ESERDE NELER ANLATILIYOR?
Dede Korkut Hikayeleri destansı nitelikte ve epiktir. Oğuz boylarının Doğu Anadolu'da kendi aralarındaki çatışmaları, Trabzon Rumları ve Kafkas Gürcüleri ile olan savaşları anlatır.
ESERDEN ALINTILAR:
"Esirgeyen ve koruyan Allah'ın adıyla...
Hazreti Muhammed zamanına yakın, Bayat boyundan Korkut Ata denilen bir er ortaya çıktı. Oğuz'un, o kişi tamam bilicisiydi. Oğuz'un içerisinde ermiş bir kişi sayılırdı. Ne derse olurdu. Gaipten türlü haberler söylerdi. Yüce Allah, onun gönlüne ilham verirdi. Korkut Ata şöyle söyledi: " Ahir zamanda hanlık, yine Kayı'ya geçecek. Kimse ellerinden alamayacak. Ahir zaman olup kıyamet kopuncaya kadar."

BASATIN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRMESİ:
 "Basat'ın karanlık gözleri yaşla doldu. Kardeşi için söylemiş,görelim hanım ne söylemiş:
Kıran yerde dikilmiş otağlarını
O zalim mi yıktırmış ola kardeş
Yüğrük olan atlarını tavlasından
O zalim mi seçtirdi ola kardeş
Güzel güzel develerini katarından
O zalim mi ayırdı ola kardeş?"
 
Sizler de kıymetli yorumlarınızı ve kitap tavsiyelerinizi bizimle paylaşınız.
kafakalem.com


YORUMLAR

  • 0 Yorum