Adalet Bakanlığı personel alımları devam ediyor; 814 icra katibi başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlandığı günden itibaren yoğun ilgi gören ilanda en çok araştırılan pozisyonların başında icra katipliği geliyor. İcra katibi nedir? İcra katibi başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımları devam ediyor; 814 icra katibi başvuru şartları nelerdir?
Editör: Özden Özmen
28 Şubat 2021 - 18:00 - Güncelleme: 01 Mart 2021 - 20:16
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 814 sözleşmeli icra katibi alımı yapacağını duyurmuştu. İcra katibi olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen kişiler uygun başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını merak ediyor.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

İCRA KATİBİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-) Genel Şartlar Sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

23 Şubat 2021 tarihinde başlayan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 12 Mart 2021’dir. İcra katibi pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İCRA KATİBİ NEDİR?
Adalet Bakanlığı İcra Müdürlükleri’nde icra işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü bulunan kişilere icra kâtibi denir. Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki incelemeleri yapmakla görevlidirler.
Evrakların önemine bakarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılmasına yönelik adımı atarlar. Katip hacze gittiği zaman borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar. Haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yapan icra katipleri malların haczini gerçekleştirir.YORUMLAR

  • 0 Yorum