Artan İntihar Vakaları Ergenlikte ve Yaşlılıkta Daha Fazla!

Son zamanlarda artan intihar olayların nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Yaşanan stres, gelecek kaygısı, geçmişe dar üzüntü ve pişmanlıklar, kimlik arayışı, sosyal destek görememe, yalnızlık, ekonomik yetersizlik, borç gibi etkenler intihara sürükleyen nedenler arasında sıralanıyor.

Artan İntihar Vakaları Ergenlikte ve Yaşlılıkta Daha Fazla!
22 Kasım 2019 - 21:10

İntiharın arttığı son günlerde umutsuzluk, çözümsüz kalma, maddi ve manevi destek bulamama gibi nedenler kişinin intihardan başka çare kalmadığını düşünmesini tetikliyor. Yaş aralığına bakıldığında ise şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Ergenlik döneminde ve ileri yaş döneminde intihar vakalarına daha sık rastlandığı belirtiliyor. Bunda da şu sonucu elde etmek mümkün: Kimlik arayışı ve gelecek kaygısı ergenlik döneminin tetikleyici faktörleri olurken; umutsuzluk, yalnızlık, sosyal destek görememe de yaşlılık dönemi intiharının tetikleyicileri arasında sayılabilir.
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG SELVİNAZ ÇINAR PARLAK ANLATIYOR...
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak,  intihar vakasının psikolojik tahlilini yapıyor ve şu detaylı açıklamada bulunuyor:
ÖZELLİKLE DEPRESYON VE BİPOLAR BOZUKLUKTAKİ DEPRESYON EPİZOTLARI EN SIK RASTLANAN PSİKOMETRİK DURUMLARDIR


“Özellikle depresyon ve bipolar bozukluktaki depresyon epizotları en sık rastlanan psikometrik durumlardır. Bunun arkasından psikozlar, psikotik hastalıklar ve kişilik bozuklukları gelir. Ama biz özellikle bipolar bozukluk duygu durum bozukluğunda depresyon eşlik etmesini en önemli risk faktörü olduğunu düşünüyoruz.”
BUNLAR ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ
“Kişide psikiyatrik bir hastalığın bulunması, yalnızlık, toplum ve aileyle iletişimin olmaması önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle sosyal desteğin çok olduğu toplumlarda intihar oranları düşüyor. Yapılan araştırmalar da psikiyatrik hastalıkların, yalnızlığın, işsizliğin, tıbbi bazı hastalıkların, kötü yaşam koşullarının, yaşamda, toplumda ve ailede meydana gelen ani yaşam değişikliklerinin, kargaşaların, yoğun stres faktörlerinin, iş kaybı ya da mali kayıpların etkili olduğunu gösteriyor. Bunlar önemli risk faktörleri.”

TOPLUMLARIN PEK ÇOĞUNDA İNTİHARLARIN ERGENLİK DÖNEMİNDE 15-24 YAŞ ARASINDA RASTLANIYOR
“Toplumların pek çoğunda intiharların ergenlik döneminde 15-24 yaş arasında rastlanıyor. Bunun dışında 65 yaş üzeri de risk faktörü oluşturuyor. Ama yetişkinlik çağında yani 25-65 yaş arasındaki dönemde genelde sabit bir oran var. Bu anlamda ileri yaş ve ergenliğin risk olduğunu söyleyebiliriz.”
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA İNTİHAR OLAYLARINDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU
“Ülkemizde ve dünyada intihar olaylarında bir artış söz konusu. Bu yüzden Türkiye’de intiharı önleme merkezleri var. Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli üniversite hastanelerde bu konuyla ilgili birimler var. Türkiye İstatistik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı intiharı önlemeye dair birimler bu konuyla ilgili çeşitli araştırma ve düzenlemeler yapıyorlar. İntiharı önlemeyle ilgili bir telefon hattı kurulmuştu ama şu an faaliyette değil. Fakat yine Sağlık Bakanlığı’nın intiharla ilgili acillerde öncelikli bazı birimleri ve başvuru merkezleri var.”
BEYNİ YIKANMIŞ GRUPLARDA GEÇMİŞTE TOPLU İNTİHARLAR GÖRÜLMÜŞTÜR.

“Özgecil intiharlar, daha çok bir amaç uğruna kendini feda etme şeklinde olan intiharlar. Bu da bir grup davranışı içerisinde sonrasının iyi olacağını düşünerek ya da belli bir şeye hizmet ettiğini düşünerek kendi bedenlerini ideolojik, dini görüş ya da bir amaç için feda ediyorlar. Daha çok küçük tarikat ve topluluklarda bir önderin etrafında toplanan ve o önder ne derse yapan, robotlaşmış, düşünce süreçleri bloke olmuş deyim yerindeyse beyni yıkanmış gruplarda geçmişte toplu intiharlar görülmüştür."
KİŞİLER YALNIZLAŞTIKÇA, KAPALI SİSTEMLER OLDUKÇA, GRUP İÇİNDE YALNIZLIK HİSSEDİLDİKÇE...
“Bu intihar açısından koruyucu bir faktör. Kişiler yalnızlaştıkça, kapalı sistemler oldukça, grup içinde yalnızlık hissedildikçe ya da çok birbirine bağımlı, inisiyatif alamayan grup yapıları olunca intiharlar daha çok görülür. O yüzden bizim aile dinamiklerimiz ve kültürümüz de çok koruyucu faktör var fakat şehirleşmeyle beraber yalnızlaşma ve bireysel yalnızlık artıyor, sosyal destek artıyor. İşsizlik, ekonomik sorunlar, güncel stres faktörleri gençler üzerinde önemli bir baskı yaratıyor. Özellikle ergenlik çağındaki intiharların daha fazla görülmesi bu sınav baskısından kaynaklı olabiliyor. Ekonomik sorunlar, mali yapıların şehir hayatlarıyla bozulması, bize ait sosyal koruyucu faktörlerin de kaybolmasına yol açıyor. Bu anlamda gençler ve ergenler risk altında. Özellikle önleyici çalışmalar, devlet kurumlarında ve sağlık personeli tarafından da dikkate alınmalıdır.” açıklamasında bulunarak durumun ciddiyetini öne sürdü.
Kafakalem.com
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum