Bu Topraklara 'Türk' Adını Kim Verdi?

Bu topraklar miladi 12

Bu Topraklara 'Türk' Adını Kim Verdi?
29 Ekim 2018 - 02:41

Bu topraklar miladi 12. yüzyılda Türkleşmiştir. Memleketimizin adını 'Turchia' 'Turcmenia' olarak koyanlar da biz değiliz. İtalyan gözlemcilerdir. Çünkü tüccar İtalyanlar o tarihte Akdeniz medeniyetinin sözcüleridir. Coğrafya ve dünyayı çok iyi bilirler. Bizim koyduğumuz isim ise 'İklim-i Rum' veya 'Devlet-i Rum'dur.

Türk Kimliği Şuuru Nasıl Kazanıldı? 

Türk kimliği ve şuuru; tarih kitabı okutarak, tarihi piyes seyrederek, tarihi film çekerek veya şiirle, müzikle olmuş değildir. Doğrudan doğruya kan, ateş ve kavga ile oluşmuştur. Bu nedenle Türk kimliğine sahip olan adam yabancı düşmanı olmuştur.

Türk'ler Yağma Yapmış Mıdır?

Gazneli Mahmud, Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Bir yazar haklı olarak diyor ki: "Yağma için 17 sefer yapılmaz." Doğru... Burada Hindistan'ı Müslümanlaştırma misyonu söz konusudur. Sultan Mahmud, Sünni bir hükümdar olarak bunu kendine vazife edinmiş, İran'a karşı teşebbüsleri var. Bağdat halifesi "Yeminullah" "Yeminüddin" ve "Zıllullah" gibi ünvanları bahşediyor.  

İstanbul Fethedilmeden Önce Orada Müslüman Var Mıydı?

Bizans daha fethedilmeden önce orada Müslüman ve Türkler yaşamaktaydı. Hatta orada Türk mahallesi vardı. Seyyah İbni Batuta İstanbul'dayken boğazın eşsiz manzarasını ve İstanbul'un güzelliğini gördükten sonra aşka gelip ezan okumaya başlıyor. Bunu diyen bir adam elinde kılıcı ve zırhıyla beraber oraya doğru koşmaya başlıyor. Ne olduğunu anlamayan İbni Batuta durumu anlattıktan sonra o koşarak gelen kişi, Bizans'taki müslümanların kadısı olduğunu ve bir müslümanın tehlikede olduğunu, bunu da ezanla duyurduğunu düşünerek koşarak geldiğini söylüyor.  
  • Bugün en büyük Yahudi şehri New York'tur. 15. yüzyıldan sonra ise Selanik, İstanbul ve İzmir'dir.
  • Ortaçağda iki türlü korsanlık vardır. Biri deniz gerillalarıdır. Bunlar mal da yağmalar, insan esir alıp insan da satar. Fakat devlete hisse verirler ve koruma altındadırlar. Amiral Francis Drake düpedüz hayduttur. Fakat mallarını Kraliçe Elizabeth ile paylaşır. Cezayir korsanları da Osmanlı İmparatorluğu'nun gerillalarıdır. Bize çalışırlar.
  • Selçuki medeniyeti Türk ve İran medeniyetinin tam bir sentezidir.
(Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Türkler'in Tarihi 1 isimli kitabından derlenmiştir.) https://kafakalem.com