Buhranlarımız kitabının yazarı Said Halim Paşa kimdir?

İslamcılık akımının öncülerinden olan, kaleme aldığı Buhranlarımız adlı eseriyle de ses getirmiş olan Said Halim Paşa sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Buhranlarımız kitabının yazarı Said Halim Paşa kimdir?
Editör: Eren Haklı
23 Kasım 2020 - 21:41 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 - 23:04

Mısır’da 19 Şubat 1864 yıllarında doğan Said Halim, tahsil hayatına doğduğu yer olan Kahir’de özel eğitim ile başladı. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu olan Said Halim, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini öğrenerek kaliteli bir eğitim aldı. Sonrasında İsviçre’ye giderek beş yıl donanımlı bir siyaset eğitimi gördü.

Said Halim Paşa’nın Kariyeri

1888 yılında Şûrâ-yı Devlet yani Danıştay âzâsı oldu. Diğer yıllarda kendisine başarılarından ötürü birçok rütbe, nişan ve pâye verildi. 10 yıl sonra da Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) âzâlığından azledildi. Aynı yıl Yeniköy Belediye Dairesi reisliğine tayin edildi. Daha sonra Cemiyet-i Umumiye-i Belediye İkinci Reisliği, 1908'de de Âyân Meclisi âzâlığı yaptı. 23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912 tarihlerinde Şûrâ-yı Devlet Reisliği de kendisine verildi. Çok geçmeden reislikten çekilerek İttihad ve Terakki Genel Sekreterliğine atandı. 1913 yılında Sadrazam Mahmud Şevket Paşa zamanında tekrardan Şûrâ-yı Devlet âzâlığına seçildi ve birkaç gün sonra günümüzde Dışişleri Bakanlığı denilen Hariciye Nezaretine atandı. Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesinden sonra sadrazamlığa Said Halim Paşa seçildi. Bundan sonra pek çok iş yaparak çeşitli ödüllere layık görüldü. 1915 yılında Hariciye Nazırlığından çekilerek Sadrazamlığı da bıraktı.

1919 yılında diğer bazı kabine âzâlarıyla beraber tutuklanarak Malta’ya sürgün edildi. 1921 tarihinde Ankara Hükümeti’nin İngiltere ile yaptığı anlaşmayla beraber serbest bırakılan Said Halim Paşa, İstanbul’a girmesi yasak olduğu için hayatına Roma’da devam etme kararı aldı. 1921 yılının son akşamlarında Roma’daki oteline giderken kapıda Ermeni bir komitacı olan Arşavir Şıracıyan tarafından öldürüldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek 2. Mahmud türbesinin bahçesindeki babasının (Halim Paşa) mezarı yanına 20 Ocak 1922 yılında defnedildi.  

 

Said Halim Paşa’nın Buhranlarımız kitabı

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin filizlenme dönemini iyi bir şekilde anlayabilmemiz için başvuracağımız kitaplardan olan bu eser Said Halim Paşa’nın 7 risalesinden oluşuyor. Bu risaleler şu başlıklar altında yazılmışlardır: “Meşrutiyet” “Taklitçiliğimiz” “Fikir Buhranımız” “Cemiyet Buhranımız” “Taassub” “İslâm dünyası neden geri kaldı?” “İslamlaşmak”
Kitapta Batı hayranlığına karşı sağlam bir eleştiri bulacaksınız. Said Halim Paşa’nın olaylara karşı bakışı, olumsuzluklara karşı ilmî doygunluk veren cevapları harikulade…

Kitaptan alıntılar:
“Ne yazık, şurası unutuluyor ki, bir idare, yalnız bir adamın veya bir partinin değil, bütün bir neslin eseridir.”
“Osmanlı İmparatorluğunu cihan çok arayacak ve onun elinden alınmış yerlerde kurulan, yetersiz ve sun'î devletler, ne idarelerine tevdi ve emânet edilmiş halka, ne de devletler manzumesine faydalı, şerefli bir hizmet ifâ edebilecekler. Bu topraklar üzerinde hakimiyet ve ayrılık kavgası son bulmayacaktır.”


YORUMLAR

  • 0 Yorum