Dünyanın ilk üniversiteleri; Akademia ile Lykeion'un müfredatı ve hakkında kısa bilgiler

Dünyanın ilk üniversiteleri olarak kabul edilen okullar, Platon ve onun kurduğu okuldan mezun olan Aristotales'in kurduğu eğitim merkezleridir. İlk olarak Platon tarafından Akademya daha sonra Aristo tarafından Lykeion kuruldu. Biz de bu yazımızda ilk üniversitenin ne zaman kurulduğu, nerede kurulduğu hangi müfredatın olduğu ve öğrencileri yetiştirme biçimlerinden kısaca bahsettik. Antik Yunan'ın eğitim anlayışı hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

Dünyanın ilk üniversiteleri; Akademia ile Lykeion'un müfredatı ve hakkında kısa bilgiler
27 Haziran 2020 - 15:23

Platon, yıllar süren seyahatlerinden sonra MÖ 387'de Atina'ya döndü ve ilk üniversite olarak bilinen Akademia'yı kurdu. Okulun yeri için kahraman Akademos'a adanmış kutsal bir zeytinliği seçti. Okul, Sokrates'i idam eden şehir Atina'nın yaklaşık 1,5 km dışında kuruldu. Ancak şehir okulun kökten eleştirilerine daha hoşgörülü davrandı. Müfredatta matematik, diyalektik ve siyaset kuramı vardı.

Platon, idealar dünyasına duyduğu inanca rağmen, bu dünya için filozof-hükümdarlar eğitmeye niyetliydi. Ancak yalnızca bir mezun, Syrakousai'h Dion gerçekten iktidar sahibiydi. Onun da kariyeri felaketle sona erdi. Platon 40 yıl boyunca okulu yönetti, yerine yeğeni Speusippos geçti. Skeptilderin baskın çıktığı bir dönemin ardından Akademia, MÖ l . yüzyılda yeniden Platonculuğa yöneldi.

AKADEMYA VE LYKEİON

Daha sonra Yeni Platonculuğun merkezi haline gelen okul M.S. 529'da imparatorluk kararnamesiyle kapatılana dek varlığını sürdürdü. En parlak öğrenci Aristoteles, MÖ 334'te kendi okulu Lykeion'u kurdu. Akademia'yı temel alan bu okul benzer yemek ve şölenlere sahne olsa da, daha az dışlayıcı ve daha demokratikti.


Büyük ölçekli sistematik bilimsel araştırmalar Lykeion'un geniş kütüphanesi ve koleksiyonlarıyla başladı. Aristoteles'in ölümünden sonra bu yaklaşım yerini, daha dar kapsamlı felsefe çalışmalarına bıraktı. İskenderiye, Pergamon ve Rodos'ta da yüksek eğitim veren benzer yerler ortaya çıktı.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum