Filozof Epiktetos'a göre onurlu yaşamanın sırrı ve kişisel gelişimde ahlakın sırları

Filozof Epiktetos, hayatı boyunca ahlaklı ve erdemli olmanın yollarını aramış ve buldduğu cevapları talebeleri ve insanlarla paylaşmıştır. Denizli'de dünyaya gelen filozofun kısaca hayat hikayesini yazdığımız yazımızda, onun insanlara verdiği nasihatleri derledik. Epiktetos'a göre onurlu bir hayat için yapılması gerekenler.

Filozof Epiktetos'a göre onurlu yaşamanın sırrı ve kişisel gelişimde ahlakın sırları
30 Ağustos 2020 - 07:18

Filozoflar öğretileriyle sadece yaşadıkları dönemde değil, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen tüm insanlığa önemli düşünceler aktarmışlardır. Filozoflar insanın yaşam amacını, ahlaklı olmasını neye bağlı olduğunu hayatları boyunca sorgulamışlardır. Bu sorgulamalar ilk başta kendi hayatları, daha sonra öğrencileri ve diğer insanlar için de önemli kriterler meydana getirmiştir.

Hayata geliş amacımız, yaşama sırlarımız ya da ahlaklı olmamız için hepsi aynı uyarılarda bulunmamıştır. Ahlaklı olmak kimine göre onurlu olmak, kimine göre özgür olmak kimine göre de insanlardan uzak durmakla alakalıdır. Biz de bu yazımızda kısaca Filozof Epiktetos'tan ve onun verdiği öğütlerden bahsedeceğiz.

FİLOZOF EPİKTETOS KİMDİR?

Kaynaklarda Epiktetos'un yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Epiktetos'un manası köle ya da satın alınmış kişi demektir. Epiktetos da zaten hayatının önemli bir kısmını köle olarak geçirmiştir. Epiktetos dünyaya Denizli'de gelmiştir. Çocukluktan itibaren köle olarak yaşayan Epiktetos, efendisi tarafından gördüğü fiziksel şiddet dolayısıyla sakat kalmıştır.

Çektiği acılar onu hayatın anlamını sorgulamaya yöneltmiş ve belli bir düşünce sistemini ortaya koymuştur. Günümüze ulaşan herhangi bir kitabı bulunmamaktadır. Öğretileri ve sözler takipçileri ve diğer insanlarla günümüze kadar gelmiştir.

EPİKTETOS'UN FELSEFİ DÜŞÜNCELERİ

Hayatı boyunca zor ve meşakkatli bir hayat geçiren Epiktetos, Stoik felsefe ekolüne sahiptir. Üzerinde durduğu ve sürekli vurguladığı olgu ise ahlak ve ahlaklı olmaktır. Savunduğu en önemli şey ise kişi hangi şartta olursa olsun aklını ve vicdanını kullanarak yaşamasıdır. En zor şartlarda bile akıl ve vicdan dinlenilmelidir. Yoksa kişi ahlaksızlığa sürüklenir.
Epiktetos'a göre Tanrı kişinin içindedir. Ve insanlar onun orda olduğunu asla unutmamalıdır. Kendini kandıran insan, içindeki Tanrı'yı kandırmaya çalışmaktadır.

FİLOZOF EPİKTETOS'A GÖRE AHLAKLI VE ONURLU OLMAK İÇİN

Filozof Epiktetos'un insanlara verdiği nasihatlerden en önemlileri şunlardır:
Sokrates gibi davran: Epiktetos öğrencilerine ve insanlara hep Sokrates gibi olmayı tavsiye etmiştir. İnsanlar onurlu bir hayat yaşamak istiyorlarsa Sokrat gibi doğruların uğruna canından vazgeçebilmelidir.

Bayağı ve halkın kullandığı yerlerden uzak dur: Epiktetos, talebelerine halkın kullandığı içki mekanları başta olmak üzere çeşitli eğlence mekanlarına gitmeyi yasaklamıştı.
Kahkaha atma: Epiktetos, gülerken kendini kaybetmenin ahmaklık belirtisi olduğunu söylemiştir.
Yemin etme: Epiktetos haklı olunsa da yemin etmeyi yasaklamıştır. Çünkü fazla edilen doğru yemin, zamanla yalan yere edilen yemine dönüşür demiştir.
İnsanları güldürmeye çalışma: İnsanları gülmek için uğraşmak zamanla yalan söylemeye dönüşeceği için öğrencilerine bunu da yasaklamıştır.
Çok fazla yeme: Ne olursa olsun asla fazla yeme. Ölmeyecek kadar karnını doyur demiştir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum