Güncel personel alımları; Hastanelere KPSS şartsız personel alınacak

KPSS puanı olmayan ya da KPSS puanı düşük olan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanları takip etmeye devam ediyor. İŞKUR güncel iş ilanlarına göre birçok hastaneye “Hasta Kabul Kayıt Görevlisi ve Hasta Danışmanı” alınacak. İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

Güncel personel alımları; Hastanelere KPSS şartsız personel alınacak
Editör: Özden Özmen
11 Mayıs 2021 - 22:00
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan güncel İŞKUR personel alım ilanlarına göre hastanelere KPSS şartsız hasta kabul kayıt görevlisi ve hasta danışmanı alınacak.

İŞKUR GÜNCEL PERSONEL İLANLARI

Son dönemlerde iş arayan vatandaşlar İŞKUR ilanlarını ilgiyle takip ediyor. Özellikle KPSS puanı olmayanlar KPSS şartsız ilanlara yoğun talep gösteriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanlarına göre birçok hastaneye personel alınacak.
Başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak olan hastane alım ilanları için başvuru şartları genel ve özel olarak değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde birçok farklı ilde KPSS şartsız daimi olarak Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR HASTANE ALIM İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye genelindeki hastanelere yapılacak olan kasta kabul kayıt görevlisi ve hasta danışmanı alımlarında başvuru şartları hem genel hem de özel olarak değişkenlik göstermektedir. Genel başvuru şartları tüm ilanları için aynı olmakla birlikte, özel şartlar ilanların içeriğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Genel başvuru şartları şu şekilde;
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
İŞKUR talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular için şu şekilde uyarıda bulunuyor;
“Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.”


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum