Hayal Gücü ile Dehayı Geliştirme Yolları ve Düşünürlerin Hayal Etmek Hakkındaki Sözleri

İnsan beyni sağ ve sol lobuyla farklı yeteneklerini ortaya çıkarır. İnsanın beynini kullandığı önemli aktivitelerden biri de hayal etmektir. Hayal etmek, çocukluktan gelen bir içgüdüdür ve eğitimle daha geliştirilebilir. Ünlü düşünürlerin hayal etmek ile ilgili ufuk açıcı sözleri hayatlardan örneklerden. Kimler dahidir? Deha nedir? Hayal gücü nasıl gelişir?

Hayal Gücü ile Dehayı Geliştirme Yolları ve Düşünürlerin Hayal Etmek Hakkındaki Sözleri
10 Şubat 2020 - 09:30

Son zamanlarda bilim çevreleri tarafından üzerinde çok tartışma olmakla birlikte; klasik bilgilerimiz, beynin iki yarım küresinin (loblarının) farklı işlevler yaptıklarını söylemektedir. Bu durum bilim insanlarına göre tam ispatlanamamıştır ve mecazî bilgi olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu bilgiye göre izah etmek gerekirse; beynin sol lobu analitik düşünmemizi sağlar, hesap yapar, mantıklı düşünme ve akademik çalışmalar burada olur.
 
Sağ beyin lobu ise hayal kurar, sanat yönü vardır, daha çok İnsanın soyut düşünmesine yönelik çalışır. Akademik başarıya odaklanmış eğitim anlayışı, sadece sol beyin lobunu çalıştırdığı için beynin sağ tarafında tek taraflı bir körelme veya zayıflama meydana gelir. Oysa insanlar hayal kurdukları sürece yaşarlar, hayaller sonucu yeni icatlar yapabilirler. Bu yüzden sağ beyni devre dışı bırakılmış insanların yeni keşifler yapmaları, projeler geliştirmeleri mümkün değildir.

HAYAL KURMAK ÇOCUKLUKTAN BAŞLAR

İnsanlık, büyük hayalleri olan insanlar üzerinde yükselmiştir. İnsanların ufku, hayalleri kadardır ve dünyayı ufukları kadar görür ve değerlendirebilirler. Bundan sonra da öyle olacaktır. Dehâ, hayal gücü ile ilhamı kullanmıştır daima. Mevlana, 5 yaşlarındayken, "Damlarda atlayarak gezelim.” diyen arkadaşlarına şu cevabı vermiş: "Damdan dama atlayarak kedi ve köpekler gezer. Canınızda insan kuvveti varsa, gelin sizlerle göklerde gezelim.” Mevlana'nın çocuk yaştaki bakış açısı bile gördüğünüz gibi büyük düşünme temeline sahipmiş.
 

Rus asıllı Amerikalı yazar Viladimir Nabokov: "Dâhi, kar hayal eden bir Afrikalı'dır.” derken hayal gücünün ne denli güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır. "Hayal gücü bilimden üstündür” diyen büyük dâhi Einstein da bu gerçeğe dikkat çekmiş ve arkasından da ilave etmiştir: "Mantık, bir insanı A noktasından B noktasına götürür, hayal gücü ise her yere.” Başkalarından farklı hayalleri olmayan bir insanın, diğer insanlara fark atması mümkün de değildir.
 
Üstün potansiyelli insanlar büyük hayaller kurarlar, kendilerine göre farklı dünyalar tasarlarlar. Bunlar ütopik hayaller de olabilir. Bir çocuğun şöyle bir ütopyası vardı: "Bütün dünyanın bir kitap, ülkelerin de birer sayfa olmasını isterdim.” Tabii ki bir süre sonra bu tür farklı hayaller ayakları yere basar fikirlere dönüşmelidir.

(Dr. Kemal Tekden)

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum