Hüddam ilmi nedir? Hüddam nasıl çağırılır? Etkilenecekler okumasın!

Şeytanları ve cinleri kontrol etmeyi amaçlayan Hüddam öğretisini günümüzde resmi olarak öğreten herhangi bir kuruluş bulunmaz. Bu gizli ilmi son derece iyi bir şekilde öğrenen büyücülerin ritüelleri ise Antik Mısır’a kadar dayanır.

Hüddam ilmi nedir? Hüddam nasıl çağırılır? Etkilenecekler okumasın!
19 Kasım 2020 - 11:39

Birçok dinde yer alan Hüddam konusu kutsal kitapların hemen hemen hepsinde geçen Hz. Süleyman hikayelerine dayandırılır. Oldukça tehlikeli bir mecra olan bu yolda ana amaç cinleri tutsak etme, onlara her istediğini yaptırmaktır.
Pek çok metinde cin çağırmanın yöntemleri geçse de bu öğretilerin her biri ötekinden farklıdır. Bazı insanlar cinleri bilgi öğrenebilme adına çağırır iken bazıları ise onlara tapınmak ya da tutsak etmek için bu işe başvururlar. Bunun ile birlikte İslam dinine göre ruh çağırma olayı da baştan aşağıya günahtır. Zira ruhun çağrılması halinde kesinlik ile gelmeyeceğine fakat cinin ruh kılığında görüneceğine inanılmaktadır.

HÜDDAM NASIL ÇAĞIRILIR?

Kuran-ı Kerim’de yer alan her ayet ve sure için görevli bir cinin yer aldığı inancı vardır. Zira Hüddam ilmi de İslam dinine göre bu cinleri içine alır. Eğer bir insan cinlere hükmetmek istiyor ise aç kalmalı ve yalnız bir şekilde Kuran’da yer alan sureleri okumalıdır. Yine kutsal kitabımıza göre kötü şeytan ve cinler Allah’ın izni olmadan kontrol altına alınamaz. Kuran’da cinler ile nasıl irtibata geçileceği yazmaz zira kutsal kitap cinler ile irtibat kurmayı yasaklamaktadır. Bu neden ile İslam dini içerisinde Hüddam günah kabul edilmektedir.
Bütün bunlara ek olarak Hristiyanlık içerisinde cinler ile iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek yasak değildir fakat bu meselede oldukça dikkatli olunması gerektiği söylenir. Yahudilikte ise cinlerin kontrolü ile ilgili detaylı bilgi verilmemektedir fakat Talmud bu konu ile ilgili pek çok şey yazmaktadır.
Ayrıca Afrika’da son derece yaygın olarak bilinen bir ruhsal öğreti olan Santeria’da cinlerin kontrol edileceğine dair bazı öğretiler bulunur. Bu durumun oldukça yorucu ve uzun ritüeller sonucu olacağına inanılır.YORUMLAR

  • 0 Yorum