Kitap Özetleri 100 Temel Eserden Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip

100 Temel Eser listesinde yer alan Kutadgu Bilig'in Türk edebiyatında önemli bir yeri vardır. esnevi tarzında yazılmış bir siyasetnamedir. Yusuf Has Hacip'e ait olan eser, Karahanlılar Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin konusu ise: " İdeal İnsan"dır.

Kitap Özetleri 100 Temel Eserden Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
24 Ekim 2019 - 01:27


İslami dönem Türk edebiyatının ilk önemli eseri Kutadgu Bilig'tir. Yazarı Yusuf Has Hacip'tir. Yusuf Has Hacip eseri yazdığında 50 yaşında idi. Eseri 18 ayda tamamladı. Balasagunlu olan Yusuf, soylu bir aileden geliyordu. Alanında iyi olan şair, saraya getirildiğinde "Has Hacip" lakabını aldı.
1070 yılında kaleme alınan eser, Doğu Karahanlı hükümdarına takdim edilmiştir. Karahanlılar Döneminde yazılmıştır.
Kutadgu Bilig, mesnevi tarzında yazılmıştır. 6645 beyitten oluşmaktadır. Siyasetname özelliği taşımaktadır. Eserde işlenen konu: "İdeal İnsan" dır. Eserin amacı isminden de anlaşılacağı gibi: "İki Dünya Saadetidir."


Kitap, öncelikle Allah'a hamd, peygambere övgü ile başlar. Devamında baharın güzelliklerinden bahsedilir. Bahar tasvirinden ise hükümdara övgüye geçer.

ESERDE BAHSEDİLEN İYİ İNSAN TİPİ NASILDIR?

Esere göre iyi insan, Allah'a bağlı, kurallarına sıkıca sarılı, takvalı mümindir. Kötü huylardan arınmıştır. Zamanının ilimlerini öğrenmiş olan alim kişidir. Birçok konuya hakimdir. Birçok dil bilir. Ayrıca belagat, şiir, matematik, tıp gibi konulara da hakimdir. Bu gibi ilimlere hakim olmanın yanında avcılık, okçuluk, satranç gibi alanlarda da oldukça iyidir. Haset, gıybet, kin, art niyet gibi kötü özellikleri yoktur. Merhametli, insaflıdır. Geleneklere, görgü kurallarına da son derece bağlıdır.
Yazar bu ideal insandan bahsederken onu toplumdan soyutlamaz. Somutlaştırarak anlatır. Yarı hikaye, yarı tiyatro tarzında kurulmuş, alegorik, manzum bir mesnevidir Kutadgu Bilig...

ALINTILAR...

-İnsanın süsü yüzdür, yüzün süsü göz; Aklın süsü dildir, dilin süsü söz.
-Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan iyi gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir. Terbiye ile kötüler iyi edilebilir; Okumak yolu ile bilgisizlere bilgi verilmiş olur.

-Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişir.
-Bu dünya renkli bir gölge gibidir. Onun peşine düşersen kaçar, sen kaçarsan o seni kovalar...Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.
-Hangi iş olursa olsun sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.
İnsan nadir değil; insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır. İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.
-Bak! Doğan, ölür. Ondan eser olarak, söz kalır. Sözünü iyi söyle. Ölümsüz olursun...


Sizler de kitap yorumlarınızı bizlerle paylaşınız. Kitap önerilerimizle ve kitap özetleri ile serimize devam edeceğiz. Takipte kalınız. 


Kafakalem.com
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum