Kölelerin kurduğu Türk Devleti Memlükler; Memlük olma şartları ve kadına verilen değer

Türk tarihinde kurulan ilginç devletlerden biri de Memlük Devleti'dir. Zira 'memlük' kelime olarak köle demektir. Köle Türklerin kurduğu devlet olan Memlüklerin adı ise Devleti Türkiye'dir. Önemli sultanları Sultan Baybars ile beraber tarihte altın dönemini yaşayan Memlükler, yine bir Türk Devleti olan Osmanlı tarafından yıkılmıştır. Memlükleri kısaca ele aldık.

Kölelerin kurduğu Türk Devleti Memlükler; Memlük olma şartları ve kadına verilen değer
06 Ağustos 2020 - 03:10

Memlük Devleti yaklaşık 250 yıl boyunca hüküm sürmüş, köle pazarında satıldıktan sonra askeri ve siyasi başarılarıyla yönetimi ele geçiren Türklerin kurduğu bir devlettir. 
Suriye, Mısır ve Hicaz bölgesi hakimiyet sahalarıdır. Memlük Emirleri, Eyyubi Devleti’nin ordusuna hizmet etmeleri için satın alınan azat edilmiş askerlerdir. Memlük askerler satın alınınca dini ve askeri bir eğitimden geçerlerdi. Önemli komutanlar kendilerini eğitirdi.  Eyyubi Devleti yıkılınca iktidar Mısır Memlükleri tarafından ele geçirildi.  

Memlük sultanları köklü bir ailenin mensubu değillerdir. Başarılı olmaları şahsi çabalarının sonucudur.  En önemli ve bilinen sultanlarından biri Sultan Baybars’tır. Sultan Baybars, Memlüklerin gerçek kurucusu ve Abbasi halifeliğini Mısır’da yeniden kuran kişi olarak kabul edilir.

MEMLÜK OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

  • Türk kavimlerinden herhangi birinden geliyor olmak.
  • Beyaz ırktan olmak.
  • Orta Asya ve Kafkaslardan gelmek.
Orduda görev alan Memlük askerler sayesinde başarı kazanan yöneticiler onlara çeşitli imtiyazlar vermiştir. Yöneticilerin bu görevleri Memlük askerlere vermesinde aralarındaki menfaat ilişkileri etkili olmuştur. Bu ilişkiler Memlüklere idari alanda da çeşitli kazanımlar sağlamıştır.

Mısır, Memlüklerin askeri sistemlerini en çok uyguladıkları bölgedir.

MEMLÜKLERİN BAŞARILARI

En büyük başarıları Orta Doğu’yu Haçlılardan temizlemeleri olmuştur.
Moğolları Mısır’da durdurmaları ise yenilmez Moğolların durdurulabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

MEMLÜKLERDE KADIN

Tarihte ender görülen örneklerden biri de Memlüklerdedir. Kısa bir süreliğine de olsa devlet yönetimine geçen bir kadın sultanları olmuştur.
Ayrıca kadınların bu dönemde toplum içinde saygın bir yeri vardır. Dini ilimler konusunda eğitim alan pek çok kadın, kaynaklarda yer almaktadır. Yazılı kaynaklardaki bilgiler daha ziyade saray ve çevresine aittir bu yüzden kırsal kesimde yaşayan kadınlarla ilgili yeterince bilgiye sahip değiliz.
Memlükler zamanında 13.yüzyılda en büyük iki kültür merkezi Kahire ve Suriye’deydi.
Memlükler kuruldukları yıllarda Osmanlılar ile çeşitli münasebetler yaşamış olsalar da 1517 yılına gelene değin ilişkilerini inişli çıkışlı bir tabloda sürdürmüşlerdir.  Yavuz Sultan Selim dönemine kadar yaşanan hadiselerin kırılma noktası bu dönemde olmuş ve iki devlet savaşmak durumunda kalmıştır.  Memlük Devleti 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından ortadan kaldırılmış ve toprakları Osmanlı Devleti’ne dahil edilmiştir.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum