KPSS'de kaç soru sorulacak? Sorular için adaylara kaç dakika verilecek?

Milyonlarca adayın girdiği KPSS'de kaç soru sorulmaktadır? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına sorulan soru sayısı aynı mıdır? Hangi derslerden kaç soru çıkmaktadır? Detaylar haberimizde...

KPSS'de kaç soru sorulacak? Sorular için adaylara kaç dakika verilecek?
Editör: Senem Kara
22 Mayıs 2021 - 06:00

KPSS KAÇ SORU?

2022 yılında düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ‘na girecek olan adayların merak ettiği sorulardan bir tanesi de KPSS kaç soru var sorusudur.
Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan KPSS’de genel yetenek kısmında bulunan Türkçe dersinden 30 soru çıkarken matematik dersinden de yine 30 soru sorulmaktadır.
Genel kültür kısmında ise tarih dersinden 27 sorunun çıktığı, coğrafya dersinden 18 sorunun çıktığı, vatandaşlık dersinden 9 sorunun çıktığı son olarak güncel bilgiler bölümünden ise 6 soru çıktığı bilinmektedir. 
Toplamda 120 sorunun sorulduğu KPSS’de soruların cevaplanması için adaylara tanınan süre ise 130 dakikadır. 

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU?

Devlet memuru olmak isteyen lise mezunlarının sınavı olan KPSS ortaöğretimde adaylara 120 soru yöneltilmektedir.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU?

Yine devlet bünyesinde çalışmak isteyen ve üniversitelerin iki yıllık eğitim programlarından mezun olan kişilerin girmiş olduğu KPSS ön lisans sınavında da adayların cevaplaması gereken soru sayısı 120’dir.
KPSS LİSANS KAÇ SORU?
Devlet kadrolarına atanmak isteyen ve fakültelerin dört yıllık eğitim programlarından mezun olan kişilerin sınavı olan KPSS lisansta da yine 120 soru sorulmaktadır.
Peki ama Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak bilinen KPSS’de adayların sorumlu olduğu konular nelerdir? İşte detaylar…
TÜRKÇE:
●Sözcükte Anlam
●Cümlede Anlam
●Paragrafta Anlam
●Ses Bilgisi
●Yapı Bilgisi
●Sözcük Türleri
●Cümle Bilgisi
●Yazım Kuralları
●Noktalama İşaretleri
●Anlatım Bozuklukları
●Sözel Mantık
MATEMATİK:
●Temel Kavramlar
●Sayılar
●Bölme-Bölünebilme Kuralları
●Asal Çarpanlara Ayırma
●EBOB-EKOK
●Birinci Dereceden Denklemler
●Rasyonel Sayılar
●Eşitsizlikler
●Mutlak Değer
●Üslü Sayılar
●Köklü Sayılar
●Çarpanlara Ayırma
●Oran – Orantı
●Problemler
●Kümeler
●Fonksiyon İşlem
●Modüler Aritmetik
●Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
●Tablo ve Grafikler
●Sayısal Mantık
●Geometrik Kavramlar
●Doğruda Açılar
●Üçgende Açılar
●Üçgende Alan
●Üçgende Benzerlik
●Açı Kenar Bağıntıları
●Özel Üçgenler
●Açıortay
●Kenarortay
●Çokgenler
●Dörtgenler
●Çember ve Daire
●Analitik Geometri
●Katı Cisimler
TARİH:
●İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
●Türk-İslam Tarihi
●Osmanlı Tarihi
●Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
●Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
●XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
●Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
●Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
●Cumhuriyet Dönemi
●Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
●Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
COĞRAFYA:
●Türkiye’nin Coğrafi Konumu
●Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
●Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
●Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
●Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
●Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
●Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
●Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
VATANDAŞLIK:
●Hukukun Temel Kavramları
●Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
●Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
●1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
●Temel Hak ve Hürriyetler
●Yasama
●Yürütme
●Yargı
●İdare HukukuYORUMLAR

  • 0 Yorum