KPSS puanıyla zabıta memuru alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor; hangi belediye personel alacak? Başvuru şartları nelerdir?

2020 yılında gerçekleştirilen KPSS puanlarının açıklanmasının ardından başlayan personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. KPSS puanı ile tercih yapmak isteyen devlet memuru adaylarına bir haber de Konya Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Belediyenin ilanına göre, zabıta alımı gerçekleştirilecek. Peki zabıta başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır?

KPSS puanıyla zabıta memuru alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor; hangi belediye personel alacak? Başvuru şartları nelerdir?
Editör: Özden Özmen
25 Şubat 2021 - 18:03
Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS puanıyla zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Toplamda 50 kişi alınacak olan ilan başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde başladı.

2021 ZABITA MEMURU ALIM İLANLARI YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Zabıta Memuru alım ilanı yayımlayan kurumlardan biri de Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. KPSSP93 puanıyla alım yapılacak ilana göre adayların; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun olması ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilanına göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Adaylar, 22/02/2021-26/02/2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
●        İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum