Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-12

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 20 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-12
Editör: Senem Kara
28 Mart 2021 - 09:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.El Kanunül Mesudi, Kitabüs Saydelefi't Tıp gibi önemli eserleri miras bırakan ve "İnsanların düşünüşleri, inanışları başka başkadır. Uygarlık da bu farklılıktan doğar." sözlerini söyleyerek bilimin ilerleyebilmesi için özgür düşüncenin şart olduğunu ileri süren bilim adamı Biruni'dir. 
2.Kitabül Musiki ve İhsa'ül Ulum eserlerini yazan ayrıca kanun isimli müzik aletini icat eden düşünce adamı Farabi'dir. 
3.Huccetül İslam olarak bilinen fıkıh alimi Gazali'dir. 
4.Farmakolojinin kurucusu olan ve ilk kez mide ameliyatı yapan bilim adamı İbni Sina'dır. 
5.İbni Sina'nın batılı devletler tarafından konulan ismi "Avicenna" dır. 
6.Çiçek ve su çiçeği çalışmaları ile dünya çapında tanınan bilim insanı Zekerriyya Er-Razi' dir. 
7.Modern kimyanın kurucusu aynı zamanda atomun parçalanabileceğini  iddia eden bilim insanı Cabir Bin Hayyam'dır. 
8.Optik çalışmaları ile bilinen bilim insanı İbnül Heysem'dir. 
9.İbnül Heysem'in en önemli eseri Kitabül Menazir'dir. 
10."Zamanın Voltaire" olarak bilinen bilim insanı İbni Rüşt'tür. 
11.Cebir ile ilgili ilk kez eser yazan ve yeryüzünün çapına dair hesaplar yapan bilim insanı Harezmi'dir. 
12.Batı ülkelerine ait haritaları ilk kez aslına göre çizen bilim insanı İdrisi'dir. 
13.Yusuf Has Hacib'in Ebu Ali Hasan'a sunduğu ilk Türk İslam yazılı edebi eseri Kutadgu Bilig'dir. 
14.Filolog ve Türk tarihinin ilk haritacısı olarak bilinen Kaşgarlı Mahmut ilk Türkçe sözlük olarak bilinen Divanü Lügati't Türk'ü Abbasi halifesi El- Muktefi Billah'a sunmuştur. 
15.Atabetü'l Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. 
16.Hoca Ahmet Yesevi'nin en önemli eseri Divanı Hikmettir. Ayrıca Ahmet Yesevi'nin lakabı "Pir-i Türkistan' dır." 
17.Gazneliler dönemini anlatan Tarihi Yemin kitabını Utbi yazmıştır. 
18.Sebük Tegin tarafından kaleme alınan ve devlet yönetimine dair öğütler veren kitabın adı Pendname'dir.
19.İranlı Firdevsi'nin İran efsanelerini anlattığı Şehname adlı eser Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. 
20.Ali Şir Nevai'nin Türkçe'nin Farsça ve Hintçeye göre daha iyi bir dil olduğu anlatmak üzere yazdığı kitabının adı Muhakemetü'l Lugateyn' dir. YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Mehmet Şükrü
  2 ay önce
  Bu kadar eserin günümüze kadar gelmesi çok güzel bir olay. Bu sehname gibi kitapları nerden bulabilirim yardımcı olur musunuz
 • senem kara
  2 ay önce
  Herhangi bir kitapçıdan, online satış yapan alış veriş sitelerinden veya yine online satış yapan kitapçılardan temin edebilirsiniz.