Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-15

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 25 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-15
Editör: Senem Kara
31 Mart 2021 - 09:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Bizans Devleti, Osmanlı Devleti için "atman" unvanını kullanırdı. 
2.Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olan unsurlar fethedilen bölgelerin kültürleri, İslam'ın getirdiği esaslar ve Orta Asya Türk gelenekleridir. 
3.Osmanlı Devleti'nde "Sultan" unvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey'dir. 
4.Osmanlı Devleti'nde "Hüdavendigar" olarak tanınan padişah I. Murat'tır. 
5.Osmanlı Devleti'nde padişahın bir kişiyi himayesi altına almasına "amanname" adı verilirdi. 
6.Osmanlı Devleti'nde müsadere sistemini ilk uygulayan padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. 
7.Padişahın bir kişiyi görevden almasına "beratname" adı verilirdi. 
8.Veraset sisteminde değişikliğe giderek "Devleti yönetme yetkisi hükümdar ve oğullarına aittir." anlayışını getiren padişah I. Murat'tır. 
9."Ekber ve Erşed" sistemini uygulamaya koyan padişah I. Ahmet'tir. 
10.Sancağa çıkmadan padişah olan ilk hükümdar I. Ahmet'tir. 
11.Osmanlı'da Manisa sancağını diğer adı "Darülmülk" iken Amasya' daki sancağın adı "Tahtgah-ı Kadim" dir. 
12.Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Bey Sarayı'dır. 
13.İlk defa Batı tarzı etkisinde yapılan Barok ve Rokoko mimarisinin izlerinin görüldüğü saray İshak Paşa Sarayı' dır. 
14.Osmanlı Devleti'nde en uzun süre yönetim merkezi olarak kullanılan saray Topkapı Sarayı'dır. 
15.Osmanlı Devleti'nin en önemli yönetim organı Divanı Hümayun' u Orhan Bey kurmuştur. 
16.Konukların yanı sıra yabancı ülke elçilerinin de kabul edildiği divan "galebe divanı" dır. 
17.Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alladdin Paşa'dır. 
18.Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanıderyası Karamürsel Alp'tir. 
19.Osmanlı Devleti'nde divana sonradan üye olan ilk kaptanıderya ise Barbaros Hayrettin Paşa'dır. 
20.Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı Molla Fenari'dir. 
21.Osmanlı Devleti'nde imtiyaza sahip olan Eflak, Boğdan ve Erdek yöneticilerine "voyvoda" unvanı verilirdi. 
22."Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ilk kez II. Mahmut döneminde yürürlüğe girmiştir. 
23.Osman Bey döneminde ataması yapılan ilk kadı Dursun Fakih'tir. 
24.Kadı yetiştirmek amacı ile açılan okullara "Medresetü'l Kudat" adı verilirdi. 
25.Osmanlı Devleti'nde ilk vakıf teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur. YORUMLAR

  • 0 Yorum