Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-18

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 20 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları-18
Editör: Senem Kara
04 Nisan 2021 - 06:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Osmanlı Devleti'nde İstanbulu ilk kuşatan padişah Yıldırım Beyazıd'dır. 
2.Yıldırım Beyazıd Anadolu'daki Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı olarak bilinmektedir.
3.Anadolu Beylerbeyliği'nin ilk beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa'dır. 
4.Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne girmesine neden olan savaş Ankara Savaşı'dır. 
5.Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engelleyen ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah Çelebi Mehmet' tir. 
6.Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk dini nitelikli isyan Şeyh Bedrettin İsyanı'dır. 
7.Osmanlı Devleti'nde kendi isteği ile tahttan çekileceğini duyuran padişah II. Murat'tır. 
8.Osmanlı Devleti Balkan topraklarındaki hakimiyetini II. Kosova Savaşı ile kesinleştirmiştir. 
9.Fatih Sultan Mehmet' in şiir ve yazı yazarken kullandığı mahlası Avni'dir. 
10.Fatih Sultan Mehmet Georgios Amirutzes'ten Batlamyus'a ait Geographia kitabını çevirmesini istemiştir. 
11.Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklarda Anadolu Hisarı'nın karşısına yaptırdığı hisarın adı Rumeli Hisarıdır. Rumeli Hisarı'nın diğer adı ise Boğazkesen Hisarı olarak bilinmektedir. 
12.İstanbul' un fethi için yapılan hazırlıklarda dökülen büyük topların adı Şahi toplarıdır. 
13.Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Rum Ortodoks Patrikliği'ne Gennadios (Genadyos)'u atamıştır. 
14.Osmanlı ve Akkoyunlu Devleti arasında yapılan ilk savaş Otlukbeli Savaşı' dır.
15.Fatih Sultan Mehmet Kırım Seferi sonucunda Karadeniz'i Türk gölü haline getirmiştir. 
16.Osmanlı Devleti'nde müsaderenin ilk uygulandığı kişi Çandarlı Halil Paşa'dır. 
17.Yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında basılmış olan ilk altın paranın adı Sikke-i Hasene'dir. 
18.Osmanlı Devleti'ne en uzun süre yönetim merkezliği yapan saray Topkapı Sarayı'dır.
19.Cem Sultan Sorunu yükselme dönemi iç meselesi iken dış sorun haline gelmiştir. 
20.Osmanlı Devleti'nde yükselme içerisinde duraklama yaşatan padişah II. Bayezid'dir. YORUMLAR

  • 0 Yorum