Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 37

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 17 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 37
Editör: Senem Kara
15 Mayıs 2021 - 09:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Celal Bayar "Galip Hoca" lakabı ve "Reşadi Sani" unvanları ile Milli Mücadele döneminde kongreler düzenlemiştir.
2.Sivas Kongresinde çıkarılması kararlaştırılan ve amacı halkı doğru bilgilendirmek olan gazetenin adı İrade-i Milliye'dir. 
3.Milli Mücadele'nin tek merkezden yönetilmesi amacı ile Sivas Kongresi sırasında bütün cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesine karar verilmiştir. 
4.Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri, Batı Cephesinde Yunanlılar ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğine karar vermek amacı ile düzenlenmiştir. 
5.Milli egemenlik, ulusal egemenlik ve milli irade kavramları ilk kez  Erzurum Kongresi'nde açıkça dile getirilmiştir.
6.Erzurum Kongresi'ne delege gönderen Doğu Anadolu illeri Bitlis, Trabzon, Erzurum, Van ve Sivas'tır. 
7.Erzurum Kongresi'ne valilerin engel olması nedeni ile delege gönderemeyen iller Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dır. 
8.Erzurum Kongresi'nde kurulan Sivas Kongresi'nde üye sayısı artırılan Temsil Heyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile görevlerini son bulmuştur. 
9.Temsil Heyeti yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atamıştır. 
10.Erzurum Kongresi'nde milli sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
11.Mustafa Kemal'e "Ben ve kolordum emrindeyiz paşam." diyen kişi Kazım Karabekir'dir. 
12.Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında askerlikten istifa etmiştir.
13.Temsil Heyeti'nin kurulması fikri ilk kez Amasya Genelgesi'nde açıklanmıştır.
14.Ulusal egemenlik ilkesinden bahsedilen kongreler Erzurum, Sivas ve Amasya kongreleridir. 
15.Temsil Heyeti'nin ilk kez kurulduğu yer Erzurum Kongresi'dir. 
16.Manda ve himaye fikri Erzurum Kongresi'nde ilk kez reddedilmiştir. 
17.Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı ilk başarısı Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesini sağlayıp yerine Ali Rıza Paşa hükümetini kurmasıdır. 


 


YORUMLAR

  • 0 Yorum