Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 38

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 15 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 38
Editör: Senem Kara
18 Mayıs 2021 - 02:40
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Anadolu Genel Kuvayımilliye Komutanı ve Batı Cephesi Komutanı gibi önemli görevleri yerine getiren ayrıca 1920 yılında Moskova Büyükelçiliği'e atanan kişi Ali Fuat Cebesoy'dur. 
2.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dışişleri bakanı Bekir Sami Kunduh'tur. 
3.Amasya Görüşmeleri sırasında İstanbul Hükümetini temsil eden kişi Bahriye Nazırı Salih Paşa'dır. 
4.Amasya Görüşmeleri nedeni ile Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümeti bir araya gelmiştir. 
5.Ali Galip Olayı ve Muhittin Paşa Olayı Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek amacı ile İstanbul Hükümeti'nin başlatmış olduğu girişimlerdir. 
6.Amasya Görüşmeleri'nde sonuç elde edilemeyince Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, İstanbul ile Batı Cephesinde yaşanan gelişmeleri takip edebilmek amacı ile Ankara'da gitmiştir. 
7.İstanbul Hükümeti Amasya Görüşmeleri ile Anadolu Hareketi'ni resmen tanımıştır. 
8.Misakımilli'nin ilanından sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmıştır. 
9.İtilaf Devletleri kurtuluşa dair umutları söndürmek ve Milli Hareketi önlemek için 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u işgal etmiştir. 
10.İstanbul'un işgal haberini Mustafa Kemal'e veren kişi Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'dir. 
11.İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen İstanbul Türkiye Cumhuriyeti açısından olumlu bir sonuç yaratmıştır. İstanbul'un işgalinin tek olumlu sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının hızlanmasıdır. 
12.Son Osmanlı Mebusan Meclisi başkanı Celaleddin Arif Bey'dir. 
13.Pozantı Kongresi Milli Mücadele Dönemi'nin son toplanan kongresidir.
14.Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlar Türk milleti adına Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir. 
15.Erzurum Kongresi sırasında İstanbul Hükümeti'ne alternatif olacak bir hükümetin kurulacağından ilk kez bahsedilmiştir. YORUMLAR

  • 0 Yorum