Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 42

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 18 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 42
Editör: Senem Kara
30 Mayıs 2021 - 17:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde elde ettiği başarılar sonucunda Şark Fatihi unvanını alan kişi Kazım Karabekir’dir.
2.7 Şubat 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş iline “Kahraman” unvanını vermiştir.
3.Fransız işgali üzerine Urfa Jandarma Komutanı ile birlikte “Urfa Savunması” direnişini başlatan kişi Yüzbaşı Ali Saip Bey’dir.
4.Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Haziran 1984 tarihinde Urfa ilinin adını Şanlıurfa olarak değiştirmiştir.
5.Anadolu’da İstiklal Madalyası alan ilk yörenin adı İnebolu (Kastamonu)’dur.
6.Üstteğmen Mehmet Sait, Şahin takma adı ile Antep Kuvayımilliye Komutanlığı’na atanmıştır ve buradaki halkı örgütleyerek “Semt Teşkilatı” adlı yapıyı kurmuştur.
7.Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihinde Antep iline “Gazi” unvanını vermiştir.
8.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Fransız ve Ermenilere karşı mücadele ettiği Güney Cephesi Ankara Antlaşması sonucunda kapatılmıştır.
9.1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Misak-ı Milli’den ikinci kez taviz verilmiştir. Verilen taviz ise Hatay meselesidir.
10.Batı Cephesi’nin başına atanan Ali Fuat Cebesoy’un görevi Gediz Harekatı’nda yaşanan başarısızlık sonucunda sonlandırılmıştır.
11.Batı Cephesi komutanlığına atanan kişiler Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal’dir.
12.İsmet İnönü komutasındaki Türk birlikleri Yunan askerlerini ilk kez İnönü Mevzileri’nde durdurmayı başarmıştır.
13.Yunanlıların I. İnönü Savaşı’na verdikleri isim Taarruzi Keşif’tir.
14.Milli Mücadele döneminde kurulmuş olan düzenli ordunun ilk başarısı Birinci İnönü Savaşı’nda gerçekleşmiştir.
15.Birinci İnönü Savaşı sonrasında İsmet İnönü albaylıktan generalliğe yükselmiştir.
16.Milli Mücadele döneminde Anadolu’nun tek deniz yolu bağlantısı Kastamonu’nun İnebolu Limanı’dır.
17.İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşması’nda yapmış oldukları birtakım değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kabul ettirmek için toplanmış oldukları konferansın adı Londra Konferansı’dır.
18.İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na Türk milleti adına Osmanlı Hükümeti’ni davet etmelerinin nedeni TBMM’nin ve elde edilen başarıların yok sayıldığını göstermektir.YORUMLAR

  • 0 Yorum