Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 46

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 16 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 46
Editör: Senem Kara
08 Haziran 2021 - 18:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Şevket Süreyya Aydemir tarafından kaleme alınan ve Mustafa Kemal’in hayatından, eserlerinden bahseden kitap serisinin adı Tek Adam’dır.
2.Lozan Barış Antlaşması’na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına katılan delegeler Doktor Rıza Nur, Hasan Saka ve İsmet İnönü’dür.
3.Lozan Barış Antlaşması kararlarına göre İtalya’ya verilen yerler Meis Adası, Oniki Ada ve Rodos’tur.
4.Lozan Barış Antlaşması sonucunda Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak Bosnaköy ve Karaağaç alınmıştır.
5.Lozan Barış Antlaşması kararlarına göre Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden kalan borçları kabul etmesi üzerine karşı çıkan ülke Sovyet Rusya olmuştur.
6.Lozan Barış Antlaşması İkinci Türkiye Büyük Meclisi tarafından onaylanmıştır.
7.Lozan görüşmelerinin sürdüğü sırada İzmir’de toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne başkanlık eden kişi Kazım Karabekir’dir.
8.Mustafa Kemal’in ekonomik sebepler ile toplamış olduğu kongrenin adı Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’dir.
9.Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nde alınan kararlara Misak-ı İktisadi Kararları adı verilmiştir.
10.Cumhuriyet’in ilanı sonucunda yaşanan hükümet bunalımının yanı sıra devlet başkanlığı meselesi ve rejim sorunu da çözüme kavuşturulmuştur.
11.Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecit Efendi’dir.
12.Halifeliğin kaldırılması amacı ile kanun teklifi veren kişi Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi’dir.
13.1924 yılında kaldırılan Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü açılmıştır.
14.3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması ve Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıdır.
15.Mustafa Kemal’in ordu ve siyaseti birbirinden ayırmış olduğu inkılabın adı Erkan- Harbiye Vekaleti’nin kaldırılmasıdır.
16.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasal partisinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

 YORUMLAR

  • 0 Yorum