Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 48

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 48
Editör: Senem Kara
11 Haziran 2021 - 01:00
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonucunda Mustafa Kemal’in hükumetin denetlenmesi amacı ile kurdurmuş olduğu parti Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
2.Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucu üyesi Ali Fethi Okyar’dır.
3.Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci muhalefet partisinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
4.Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomik alanda liberalizmi siyasi alanda ise tek dereceli seçim sistemini benimsemiştir.
5.Menemen Olayı, Mustafa Kemal Dönemi’ndeki çok partili hayata geçişi tamamen durdurmuş bir olaydır.
6.Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Menemen Olayı’ndan önce kapatıldığı bilinmektedir.
7.Menemen Olayı’nda isyancılara karşı mücadele eden ve şehit düşen kişi Asteğmen Kubilay’dır.
8.Mecelle, Türk Medeni Kanunu’ndan önce uygulanan medeni kanun olarak bilinmektedir.
9.17 Şubat 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile Cumhuriyet’in ilanından sonra sosyal hayatın laikleşmesi sağlanmaya başlamıştır. 
10.1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunu’ndan yararlanılarak hazırlanmıştır.
11.Türkiye Cumhuriyeti’nin ceza kanunları İtalya’nın kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
12.Türkiye Cumhuriyeti’nin icra ve iflas kanunları ile ticaret kanunları İsviçre’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
13.1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen yeni Türk harfleri ile okuma ve yazmanın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 
14.Latin Harfleri ile çıkarılmış olan ilk gazete Mardin Gazetesi’dir.
15.Latin Harfleri’nin kabulünden sonra halkın okuma yazma kurslarına katılımını zorunlu hale getiren gelişme Millet Mektepleri’nin açılması olmuştur.
16.1932 yılında kurulan Halkevlerinin amacı vatandaşın kültür seviyesini arttırmaktır.
17.Ülkü Dergisi 1932 yılında kurulan Halkevlerinin yayın organı olarak bilinmektedir.
18.24 Kasım 1924 tarihinde Mustafa Kemal’i başöğretmen ilan eden kurum Millet Mektepleri’dir.YORUMLAR

  • 0 Yorum