Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 50

KPSS çalışırken en çok zorlanılan bölümlerden olan genel kültür kısmı için sınav adaylarının işine yarayacak 13 bilgi ile karşınızdayız. İyi okumalar...

Lisans KPSS çalışırken işinize yarayacak genel kültür notları- 50
Editör: Senem Kara
13 Haziran 2021 - 19:15
Daha çok Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında karşımıza çıkan genel kültür soruları geçmişten günümüze adayların gözünü korkutmaya devam eden bir bölümdür. 
Çünkü gerek geçmişte yaşanmış birtakım önemli olaylar gerekse günümüzde artmaya devam eden gelişmeler bu konu hakkında fazlasıyla soru sorulmayı mümkün hale getirmiştir. 
Peki sınava hazırlanan adaylar için büyük kolaylık sağlayacak olan KPSS lisans genel kültür ders notları nelerdir? İşte siz değerli KPSS lisans öğrencileri ya da genel kültürümü arttırmak istiyorum diyen okuyucularımız için KPSS genel kültür notları… 

KPSS’DE İŞİNİZE YARAYABİLECEK NOKTA ATIŞI BİLGİLER NELERDİR? 

1.Türkiye Cumhuriyeti’nde 1927 yılında yapılan modern anlamdaki ilk nüfus sayımına Hatay ili dahil edilmemiştir.
2.Mustafa Kemal Şapka İnkılabı’nı Kastamonu’da açıklamıştır.
3.1934 yılında çıkarılan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun en yüksek din görevlilerini kapsamamıştır.
4.Mustafa Kemal’in tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra söylemiş olduğu cümle şudur: “Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
5.Toplumsal kargaşanın engellenmesi ve uluslararası ilişkilerin düzene konabilmesi amacıyla 1925 yılında miladi takvim, uluslararası saat uygulamasının kabulü ve ölçü ve tartıların değişmesi hakkındaki kanun kabul edilmiştir.
6.21 Haziran 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu’nun amacı kişilerin kimliklerinin saptanmasındaki zorluklardır.
7.26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen lakap ve unvanların kaldırılması hakkındaki kanun ile birlikte hacı, ağa, hafız, hanım, paşa, bey, beyefendi ve hazretleri gibi lakapların kullanılması yasaklanmıştır.
8.1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası ilerleyen yıllarda Sümerbank adını almıştır.
9.1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği Ankara’nın başkent olmasının ardından çorak toprakları ağaçlandırmak ve tarımı kalkındırmak amacı ile kurulmuştur.
10.1927 yılında Mustafa Kemal tarafından çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacı özel sektörün sanayi kurmasına destek olmaktır.
11.Mustafa Kemal 1929 yılında kabul edilen Yerli Malı Haftası ile yerli malların yabancı mallar karşında korunmasını sağlamıştır.
12.Türkiye Cumhuriyeti planlı kalkınma politikasını ilk olarak 1934 yılında uygulamıştır.
13.Türkiye Cumhuriyeti planlamış olduğu İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeni ile uygulamaya koyamamıştır. YORUMLAR

  • 0 Yorum