Müslümanların bilimde yaptığı çalışmalar ve bıraktığı izler

Bugün daha çok Batı insanlarının hakim olduğu bilimde önceden Müslümanlar daha çok söz sahibi idi. Bundan dolayı da şuan Batı'da birçok Müslüman bilim adamı ve düşünürün kitapları ders olarak okutulmaktadır. Peki Müslümanların bilimde ne gibi faydaları ve çalışmaları olmuştur? Cevabı yazımızın içerisinde...

Müslümanların bilimde yaptığı çalışmalar ve bıraktığı izler
Editör: Eren Haklı
26 Kasım 2020 - 10:29 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 - 10:33

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’de araştırmaya yönelik ayetler olduğu için Müslümanların bilime yatkınlığı olmuştur. Ancak daha sonradan İslâm coğrafyası genişlediği ve Batı’ya doğru ilerlediği için bilimle olan iştigalleri daha gözle görülebilecek bir hale geldi. Bu süreçte Müslüman bilim adamları dil, felsefe, tarih, coğrafya, tıp, matematik, fizik, kimya, antronomi gibi alanlarda çalışmalarını genişleterek sürdürmüşlerdir. Bu alanlarda yetişen ve kendilerini kanıtlayan Müslüman bilim adamlarının halen daha izleri sürülmektedir.

Dil:
Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerîm’in indirildiği süreçte Arap coğrafyasının edebiyatı çok gelişmişti. Bu konuda Medine, Mekke, Basra, Kûfe gibi yerler daha ön plandaydı. Dil sahasında geniş ve derin çalışmaları olan dil bilimcilerin bu yerlerden yetiştiği malumdur.
Felsefe:
Batı insanlarının felsefe ilmine alternatif olarak İslâm bilginleri daha farklı bir felsefe sistematiği geliştirmiştir. Bu sistemde gelişen ilme daha sonradan kelâm ilmi de denilecektir. Bu sahada ise yaptıkları katkıdan ötürü İbn Rüşd, İmam Gazâlî, Kindî, Râzî, Farabî gibi alimlerin adları ve eserleri yüzyıllardır anılmaktadır.
Matematik:
Müslümanların bu sahada da önemli çalışmaları bulunmuştur. Özellikle Hârizmî bu konuda bir devrim yaparak 0 rakamını bulmuş ve cebir ilmini kurmuştur. Hatta bir söylentiye göre İngilizce olarak bildiğimiz 0 anlamına gelen “Zero” sözcüğünün Arapça kökenliği olduğudur. Matematik alanında büyük çalışmalar yapan olarak Hârizmî, Nasiruddin Tûsî, İbnu’l-Heysem, Ali Kuşçu gibi alimler ön plandadırlar.
Tarih:
Müslümanlar özellikle bu alana daha fazla ilgi göstermişlerdir. Çünkü bu konuda araştırma yapmayı emreden ayetler mevcuttur ve Kur’an’da çokça tarihî mevzular zikredilmiştir. Bu alanda da kendini ispatlayanlar olarak İbn Hişam, Taberî, İbn Esîr, İbn Sa’d, İbn Haldun ve Ahmed Cevdet Paşa gibi alimleri sayabiliriz.
Astronomi:
Yine diğer bazı bilimler gibi astronomi bilimi de Kur’an-ı Kerîm’de ay, gökyüzü, yıldız gibi terimlerle zikredilerek bu konuda insanların araştırma yapmasına teşvik edilmiştir. Bu bilim diğer yandan da Müslümanların tefekkür ibadeti için vazgeçilmezler arasındadır. Bu sahada Birûnî, Ferazî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu isimleri ön plana çıkmıştır.

Müslüman bilim adamlarının tıp alanındaki buluşları

Tıp:
Bu alanda Müslümanların çalışmaları ve buluşları çok daha yükseklerde gözükür. Kan dolaşımını keşfeden İbnu’n-Nefis, narkozu bulan İbn Sina, kızamık ve çiçek hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde uyguladığı yöntemlerle bir numara olan Zekeriya er-Râzî ve daha birçok Müslüman tıpçılar…
Fizik ve Kimya:
Bu sahada en çok bilinen ve birçok keşfe, icada imzasını atan olarak Cabir b. Hayyan; nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asidin rafine ve kristalize gibi yöntemleri icat etmiştir.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum