Notalarla İlk Müzik ve Beste Ne Zaman Kim Tarafından Yapılmıştır? Ülke Müzikleri ve Tarihi

Ülke ve yerleşim yerlerinde ilk müzik ve ilk beste ne zaman yapılmıştır? Günümüz notaları ne zaman bulunmuştur? Antik Yunan, Ortadoks, Çin ve Arap müziklerinin tarihçesi. İlk bestenin serüveni.

Notalarla İlk Müzik ve Beste Ne Zaman Kim Tarafından Yapılmıştır? Ülke Müzikleri ve Tarihi
10 Kasım 2019 - 01:24

İlk müzik notalarıyla yapılmış beste Suriye'ye ait bir ilahi olup, çivi yazısından esinlenerek 3400 ile 4000 yılları arasında yazılmıştır.
Antik Yunan döneminde ilk müzik notaları sembollerle gösterilmiş olup bunları enstrümantal ve vokal müzik sistemi olmak üzere iki farklı tipte işaretlerle göstermişlerdir. M.S 470525 yılları arasında yaşamış olan Boethius, müzik notası olarak seçilmiş 15 farklı sembolün nasıl uygulanacağını yazdığı beş kitapta teorik olarak anlatmıştır.
Ortodoks müziği ilkin M.S. 540-604 yılları arasında yaşamış Papa 1'inci Gregory'nin M.S. 590-604 yılları arasında hüküm sürdüğü dönemde ilahiler şeklinde görülmüştür. Dini ilahilerde Yunanlıların sistemini uygulayarak, Yunan dilindeki sembollerden oluşturdukları notaları kullanmışlar, daha sonra modern müzikte ise farklı semboller tercih etmişlerdir.
İlk beste 1581 yılında, Galileo'nun babası Vincenzo Galilei tarafından yapılmış olup, lavtayla gerçekleştirilmiştir. Besteci aynı zamanda şarkının sözlerini de yazıp, seslendirmiştir.


Günümüzde kullandığımız nota sistemi ilkin on birinci yüzyılda keşfedilmiştir. 991-1033 yılları arasında yaşamış olan Guido d'Arrezzo, Latin dilinde yazılmış ilahilerdeki sözleri heceleyerek ut, re, mi, fa, sol, la gibi semboller ortaya çıkartmış, böylece bugün kullandığımız sekiz notadan oluşan oktavın mucidi olmuştur. Bu notaların her birinin anlamı en açık şekilde The Sound öf Music (Neşeli Günler) müzikalinde anlatılmaktadır. Filmde notalar Doh, ray, me, fah, soh, lah, te, doh şeklinde ifade edilerek, çocuklara solfej öğretilmektedir.

İlk Arap Müziği

M.S. 622 yılından önce Arap müziğinin nasıl olduğu bilinmemektedir, ancak 661-750 yılları arasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed döneminde ve İslam halifelerinin hareketli, inişli çıkışlı tonlarda oldukça ritimsel ilahiler dinlediği bilinmektedir.

İlk Çin Müziği

Çin Müziği ilkin M.Ö. 1100 yılından itibaren ortaya çıkmıştır. Bugün başlı başına bir kültürü ve Çin Medeniyetini temsil eden çok tipik bir müzik olup, müzikal tiyatrolarda örnek tema teşkil etmektedir. M.Ö. 221-207 yılları arasında hüküm süren Qin Hanedanlığı döneminde kraliyete bağlı ilk müzik okulu kurulmuştur.
Kafakalem.com
 

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum