Osmanlı Devleti Sultan Orhan Devrinde Yaşayan Osmanlı Alimleri; Karaca Ahmet, Ahi Evran, Abdal Musa, Toklu Baba

Osmanlı Devleti'nde yaşayan alimlerin başlıcaları Sultan Orhan döneminde yaşamıştır. Bu alimlerin en tanınmışları Karaca Ahmet, Ahi Evran, Abdal Musa, Toklu Baba'dır. Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin yazdığı kitap; Osmanlı Bilginleri'nde ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

Osmanlı Devleti Sultan Orhan Devrinde Yaşayan Osmanlı Alimleri; Karaca Ahmet, Ahi Evran, Abdal Musa, Toklu Baba
05 Ocak 2020 - 08:22

OSMANLI ALİMLERİNDEN KARACA AHMET
Orhan Gazi devrinin tanınmış sufî şeyhlerinden biri de Hak arifi Karaca Ahmet’tir. Merhum, İran diyarının devlet adamlarından birinin oğluydu. Cezbe makamına erince ülkesini terk ederek Anadolu’ya göçmüş ve Akhisar yakınlarına yerleşmişti. Türbesi aynı yerde olup feyiz ve bereket almak için ziyaret edilir. Orada edilen duaların kabul edildiği söylenir. Hastalar şifa için oraya götürülür. Karaca Ahmet ziyareti, memleketin avamı ve havassı nezdinde meşhurdur. Yüce Allah aziz sırrını mukaddes kılsın.

OSMANLI ALİMLERİNDEN AHÎ EVRAN

Bu dönemin sufî şeyhlerinden biri de Hak ârifi Ahî Evran’dır. Ahî Evran merhum, makbul dualara ve güzel nefeslere sahip bir kişilikti. Ahî Evran’dan bir çok büyük keramet zuhur etmiştir. Yüce Allah aziz sırrını mukaddes kılsın.

OSMANLI ALİMLERİNDEN ABDAL MUSA

Dönemin sufî kişiliklerinden biri de cezbe sahibi Şeyh Abdal Musa’dır. Abdal Musa Sultan Orhan Gazi ile Bursa’nın fethinde bulunmuştur. Oradaki türbesi meşhurdur. Bilinen kerametlerinden biri şudur: Abdal Musa eline bir kor almış ve onu pamuğa sararak yârenlerinden biriyle Geyikli Baba’ya göndermişti.

Geyikli Baba bu keramete bir kap süt göndererek mukabelede bulundu. Abdal Musa sütü görünce şaşırdı. Emaneti getirip götüren yâreni ‘Sütten bol ne var ki? Süt göndermesinin yararı ne ola?!’ diye Geyikli Baba’nın sütünü hafife aldı. Abdal Musa şöyle dedi: "Geyikli Baba bize galebe çaldı! Bu süt, geyik sütüdür. Bilmek gerekir ki hayvanları emir altına almak -pamuk gibi- bir bitkiyi emir altına almaktan çok daha zordur."

OSMANLI ALİMLERİNDEN ABDAL MURAT

Bir diğer tanınmış kişilik cezbe sahibi Şeyh Abdal Murat’tır. O da Sultan Orhan Gazi ile Bursa’nın fethinde bulunmuştur. Bursa’nın yüksek bir yerinde bulunan türbesi meşhurdur.

OSMANLI ALİMLERİNDEN DOGLU BABA (TOKLU BABA)

Sultan Orhan Gazi devrinin mühim sufî şahsiyetlerinden biri de cezbe sahibi Toklu Baba’dır. Sultan ile Bursa’nın fethinde hazır bulunmuştur. Savaş esnasında gazilere sulandırılmış süt hazırlar ve susadıklarında onlara ikram ederdi. O günün Türkçe’sinde sulandırılmış süte ‘Dog/Tok’ denirdi. Bursa yakınlarında bir dağın tepesinde -Gökpınar- ona nispet edilen bir mekan vardır.

Kafakalem.com
Bilgi - Fikir

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum