Polis Evi'ne KPSS şartsız personel alımları başladı; Son başvuru 25 Mayıs!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. 21 Mayıs İŞKUR güncel iş ilanları kapsamında yayımlanan ilana göre Fethiye Polis Evi’ne işçi alımı gerçekleşecek. Yapılan işçi alımında adaylarda KPSS puan şartı aranmıyor. Polis Evi KPSS şartsız personel alımı için detaylar haberimizde…

Polis Evi'ne KPSS şartsız personel alımları başladı; Son başvuru 25 Mayıs!
Editör: Özden Özmen
22 Mayıs 2021 - 20:30
İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlara Fethiye Polis Evi’ne farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alınacak. İlana göre, alınacak personel geçici olacak.

İŞKUR KPSS’SİZ GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan Polis Evi iş ilanına göre Fethiye Polis Evi İşletmeciliği’ne Bulaşıkçı, Servis Komisi ve Izgara Ustası alımı gerçekleştirilecek. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

FETHİYE POLİS EVİ PERSONEL ALIMI

Fethiye Polis Evi’ne KPSS şartsız alınacak olan personellerde aranan şartlar şu şekildedir;
BULAŞIKÇI ALIMI
En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak ve eğitim durumunu gösterir belge sunmak.
Adli Sicil Kaydı Belgesi sunmak.
Daha önceden iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zorunlu değildir.)
Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan “Hijyen Eğitim Sertifikası” na sahip olanlar mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddesine istinaden, işçi olarak alınacaklarda;  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.
IZGARA USTASI ALIMI
İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.
Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.
Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.
SERVİS KOMİSİ
İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.
Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.
Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.
Fethiye Polis Evi KPSS şartsız personel ilanı detaylarına İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum