Reşat Nuri Güntekin'den Miskinler Tekkesi; karakterleri ve özeti

Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri olan Reşat Nuri Güntekin'in yazmış olduğu Miskinler Tekkesi eserinin konusu ve özeti nedir? İşte detaylar...

Reşat Nuri Güntekin'den Miskinler Tekkesi; karakterleri ve özeti
Editör: Senem Kara
31 Mayıs 2021 - 06:00

MİSKİNLER TEKKESİ ROMANI HAKKINDA

Cumhuriyet dönemi romancılarından biri olan Reşat Nuri Güntekin’in yazmış olduğu Miskinler Tekkesi adlı roman ilk kez 1946 yılında basılmıştır.
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından ve Atatürk’ün vefatının ardından yazılmaya başlayan Miskinler Tekkesi konusu ilke ve inkılapların hakim olduğu bir bakış açısı ile anlatılmıştır.
Dervişleri, cahil birtakım hocaları anlatan eser aynı zamanda halkın içerisinde bulunduğu cehaleti yüzüne vurmaktadır ve Anadolu’da bazı yörelerde hakim olan kan davalarını eleştirmektedir.

MİSKİNLER TEKKESİ ÖZET

Şemsettin Molla Sultan Mahmut dönemi kazaskerlerinden biridir ve başının büyük olması nedeni ile Kocabaş Kazasker olarak tanınmaktadır.
Diğer yandan Kocabaş Kazasker Şemsettin Molla’nın torunu yaşamış oldukları konakta rahat bir hayat sürmektedir. Ancak bu torun yani taşındıkları konakta komşularının kızı olan Mensure’ye aşık olmuştur. 
İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonucunda ise konaklar yağmalanmıştır ve aile paramparça olmuştur. Kocabaş Kazasker’in torunu ise yaşanan olaylardan sonra Dar’ül-Fünun’a girmiştir. 
Ancak daha sonra Sinop’a sürgün edilmiştir. Ardından İstanbul’a geri dönen torun buradan da İzmir’e geçiş yapmıştır. Sağlığı giderek kötüleşmeye başlayan ana kahramanın durumu İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile daha da kötü bir hal almıştır.
Burada bir caminin etrafında dolaşırken haline acıyan insanların eline para sıkıştırmasına içerleyen torun daha sonra bu durumu alışkanlık haline getirmiştir. Bu sebeple bundan sonra ki yaşamını dilencilik yaparak geçirmeye başlamıştır.
Daha sonra kısa süre içerisinde iyi bir kazanç sağlayan ana karakteri ve İsmail isimli bir çocuğu Mesule Bacı yanına almıştır.
İsmail okula yazdırılmıştır ancak babasının dilenci olduğu sebebi ile çocuklar sürekli olarak dalga geçmiştir. Bu durumun üzerine ise İsmail, Mesule Bacı ve Kocabaşların torunu İstanbul’a gelmiştir. Burada bir yatılı okulda eğitim görmeye başlayan İsmail ise mimar olmuştur.

MİSKİNLER TEKKESİ KAHRAMANLARI

Miskinler Tekkesi 100 Temel Eser arasında yer alan Türk edebiyatının önemli eserlerinden birisidir ve kitapta yer alan kahramanlar şu şekildedir:
KOCABAŞ KAZASKERİN TORUNU: Romanda adından bahsedilmeyen bu kişi romanın ana karakteridir. Tembel bir çocuk olan ve dilencilik yapan bu çocuk bu durumu aile mirası olarak görmektedir.
MESULE BACI: Yaşlı bir kalfa olan Mesule Bacı bütün ömrü boyunca küçük beylere hizmette bulunmuştur. Hizmette bulunduğu beyin ölümü üzerine bütün ilgi ve alakasını İsmail’e yöneltmiştir.
İSMAİL: Çalışkanlığının yanı sıra azimli bir çocuk olan İsmail aldığı eğitimler sonucunda mimar olmuştur. YORUMLAR

  • 0 Yorum