Sanat Ve Zanaatın Arasındaki Farklar Nelerdir? Sanatkarlar Ve Zanaatkarlar Ne Zaman Ayrıldı?

Sanatkar ile zanaatkar arasındaki fark nedir? Zanaatın sanat olduğu durumlar olabilir mi? Zanaatkar zamanla bir sanat eseri ortaya koyabilir mi?

Sanat Ve Zanaatın Arasındaki Farklar Nelerdir? Sanatkarlar Ve Zanaatkarlar Ne Zaman Ayrıldı?
13 Ocak 2020 - 09:09
Sanat, zanaatkarlık ve teknoloji sadece Batı'da ve orada da on altıncı yüzyıldan beri birbirinden çok farklı anlamlara sahip olmuş nadir üç terimdir. Ressamlar ve heykeltıraşların çömlekçilere, mobilyacılara, metal işçilerine, işlemecilere, dokumacılara veya dekoratif sanatlar diye andığımız diğer sanat uygulayıcılarının statülerinden daha üstün bir statüye bürünmesi bu dönemde olmuştur.

Sanatın ve zanaatların eşit olduğu dönemlerin, "başyapıt" sözünde bir hatırası kalmıştır. Bu söz o zamanlar zanaatkar loncalarında "usta" rütbesini kazanmak amacıyla bir çırağın hünerini göstererek yaptığı eser anlamına gelirdi. Daha sonraları genel olarak aynı sanatçı veya sanatçı grubu tarafından yapılan ve diğerlerini bazı noktalarda aştığı düşünülen bir resme veya heykele yakıştırıldı.
İLK BAŞLARDA SANAT VE ZANAAT EŞ ANLAMLI OLARAK KULLANILIRDI Her iki anlamında da bir değer yargısını ima eden kelime, yakın zamanlara kadar esas olarak yeteneğin yani zanaatkarlığın değerlendirmesi için kullanılırdı. Her eserin üretilmesi el becerisine olduğu kadar teknik bilgiye de bağlıdır. Bir çömlek, sepet veya işleme kalıcılığını temin edecek tekniklerin kavranmasını ve biçim düşüncelerinin maharetle işlenerek eş güdümlemesini bir tapınak, resim veya heykelden daha az talep etmez.

Ancak her şeyde, en ufak aygıt veya binaların oluşumunda dahi niyet ve sonuçlar, yaratıcının zihnindeki fikir ve yaratımını ifade edip ona şekil vermek için gerekli hünerler arasında bir gerilim vardır. Bu gerilim anladığımız şekliyle sanatı ortaya çıkartırken sanat tarihini teknoloji tarihinden farklı kılar. Teknolojik yeniliğin eski buluşu geçersiz kıldığı gibi inşaat, yontma veya resim yöntemlerindeki yenilik bir diğerinin önüne geçmez. SANAT VE ZANAAT BİRBİRİYLE İLİŞKİLİDİR Kullanılışları ve fonksiyonları dışında da önemleri vardır; günümüzdekiler de dahil olmak üzere en çok, mimaride yapısal ve biçemsel -ya da kullanışlı ve estetik- gelişmelerin etkileşimlerinde açık seçik görülür.
Sanat, belirli bir iş yapabilmek için üretilmiş bir materyal değildir. Onun görevinin yerine gelmesi için herhangi bir kimsenin işine yaramasına gerek yoktur. Bir sanatkar eserini ortaya koyduktan sonra onu saklasa bile o sanatlıktan çıkmamıştır.
Ama zanaatkarlık daha çok mesleklere ve hitap edilen kitleye bağlı bir şeydir. Zanaatkarlar zanaat yaparken sanata da başvurabilir ve zanatkarın elinden bir sanat çıkmış olabilir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum