Sultan Melikşah'ın Batınîler tarafından şehid edilmesi

Batıniler gibi hem vahşi hem de sapkın bir grup İslam alemine dadanıp birçok kişiyi hem maddi hem de manevi bozguna uğratmıştır. Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah da bir Batıni kurbanı olarak şehid olanlardan...

Sultan Melikşah'ın Batınîler tarafından şehid edilmesi
Editör: Eren Haklı
19 Kasım 2020 - 17:27
Tarihte bugün 928 sene evvel Sultan Melikşah’ın Batıniler tarafından şehit edilmesi. Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah’ın en çok mücadele mücadele ettiği isim Hasan Sabbah ve örgütü Batıniler idi. Ancak onlarla mücadele etmek kolay olmasa gerekti. En sonunda Sultan Melikşah, Batıniler tarafından şehid edilmişti. Büyük alim ve vezir Nizam’ül-Mülk de Sultan Melikşah’tan sonra vahşi Batıniler tarafından şehid edilmiştir.  

Batıniler kimdir? İşte Batıniyye

İslam coğrafyasına kara bela olarak çöken bu grup birçok zarara yol açmıştır. Birçok dizilere, filmlere ve televizyon programlarına konu olan bu tahrif hareketinin tanımı için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedi’sine bakalım:
İslâm düşünce tarihinde Bâtıniyye, nasları zâhir-bâtın ayırımına tâbi tutarak te’viller yapan, İslâm’ın temel hükümlerini (zarûrât-i dîniyye) bütün müslümanların anlayışından farklı olarak yorumlayıp din anlayışlarını inkâr veya ibâha sınırına kadar götüren itikadî fırkalar yanında, son derece gizli bir şekilde teşkilâtlanmış örgütler vasıtasıyla merkezî idareye karşı girişilmiş isyan faaliyetlerinin başını çeken çeşitli siyasî gruplar için de kullanılmış ortak bir lakaptır. Âyet ve hadisleri sûfî temayüle göre tefsir eden mutasavvıflara da bazan aynı lakap verilmiştir. Kaynaklar söz konusu fırka ve zümrelere bu lakabın verilmesini, naslara zâhirî mânalarıyla ilgisi bulunmayan bâtınî anlamlar yüklemeleri, gizli (mestûr) bir imamın peşinden gitmeleri, inkâr ettikleri halde inanmış görünüp asıl gaye ve hedeflerini gizlemeleri, faaliyetlerini gizlice yürütmeleri, âlemin sırlarına vâkıf olduklarını iddia etmeleri gibi çeşitli sebeplere bağlamışlardır.
Burada da görünen ve anlaşılan o dur ki bu örgüt de Kur’an’ı rehber edindiğini lakin herkesten farklı olarak yorumladıklarını, en iyi kendilerinin anladıklarını söylüyorlar. Kısaca Kur’an-ı Kerîm’i kendi heva ve heveslerine uygun olarak algılayıp insanlara da öyle sunuyorlar. Bu tarihi gerçek bizlere şunu öğretmektedir ki bazı kimseler Kuran ve Sünnet’i anladığını iddia edip lakin 1400 yıllık İslam medeniyetinin müktesebatını inkar ederek kendi anlayışını sunuyorlarsa onlardan uzak durmamız gerekir.

Batınî kafası: FETÖ

Öyle ya son zamanların Batınileri olarak isimlendirebileceğimiz bir örgüt de hemen hemen aynı faaliyetleri yapmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu harekete Batınilikle çok yakın olan Haşhaşilerin ismini koymuştu. Hatırlarsınız Fetullah Gülen ve örgütü FETÖ de Kur’an ve Sünnet ile amel ettiklerini iddia ediyorlardı ama Kur’an-ı Kerîm’e ters olarak pek çok hareketleri bulunmuştu. Aynı Batıni kafası…

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum