TÜBİTAK KPSS 60 puan ile memur alımı yapıyor; başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) üzerinden KPSS 60 puan şartı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Peki, TÜBİTAK KPSS 60 puan ile memur alım şartları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TÜBİTAK KPSS 60 puan ile memur alımı yapıyor; başvuru şartları nelerdir?
Editör: Özden Özmen
27 Mayıs 2021 - 18:00
Devlet memuru olmak isteyen, ancak KPSS puanı düşük olan adaylar için yeni bir ilan daha yayımlandı. İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımı için TÜBİTAK başvuru şartlarını açıkladı. TÜBİTAK iş ilanına başvurmak isteyen adayların en az KPSS 60 puan şartını taşıması gerekiyor.

TÜBİTAK PERSONEL İLANI

GENEL ŞARTLAR
Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

KPSS PUANI İLE ALIM YAPILACAK

BAŞVURU VE MÜLAKAT SÜRECİ
KPSS puanı ile alım yapacak olan TÜBİTAK personel alımına ilişkin ilan 24/05/2021-28/05/2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinde yayımlanmış olup, şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri 07/06/2021 tarihinden itibaren 11/06/2021 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
11/06/2021 mesai bitiminden sonra gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular sözlü mülakata alınmayacaktır.
MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ
Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar  www.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum