Türkiye'de Kedi Türbesi Olduğunu Biliyor Musunuz?

Selçuklular döneminde yaşamış Mevlana hazretlerinin talebelerinden Pisili Esat Efendi, zengin bir ailede dünyaya gelir

Türkiye'de Kedi Türbesi Olduğunu Biliyor Musunuz?
02 Aralık 2018 - 08:41

Selçuklular döneminde yaşamış Mevlana hazretlerinin talebelerinden Pisili Esat Efendi, zengin bir ailede dünyaya gelir. Babası helvacılık yaparak geçimini sağlar. Pisili Esat Efendi'nin kalbine tasavvuf aşkı girince bu durumu babasına açar. Babası da onu Mevlana hazretlerinin yanına götürür. Kedi türbesi Mevlana hazretlerine kavuşan Esat Efendi mürşidinin yanında senelerce kalır. İlmi ve tasavvufi eğitimini alarak gözde talebeleri arasına girer. Mevlana hazretleri vefat ettikten yaklaşık on yedi sene sonra Esat Efendi de gözlerine yumar. Hazretin vasiyeti üzere dervişler onu Mevlana hazretlerinin kabrine en yakın bir noktaya defnetmişlerdir. Kedi türbesi.  Esat Efendi'nin Pisili Esat Olmasına Sebep Olan Kedi de Aynı Gün Vefat Eder Ona Pisili sıfatını kazandıran ise çok sevdiği kedisidir. Talebelik yıllarından itibaren yanından bir an olsun ayrılmayan kedisi onunla beraber zikirlere katılır. Derslerde yanından bile ayrılmaz. Ve o çok sevdiği kedi, Esat Efendi'nin vefat ettiği sabahın akşamında ölür. Bu durumun farkında olan insanlar kediyi Esat Efendi'den ayırmaz, onu da Esat Efendi'nin yanına gömerler. Hatta mezarın üzerine sanduka da inşa edilir.  (Eskimez Türkçe'de pisi kedi demektir.) kafakalem.com Bilgi-Fikir