Beyzanur Toraman

Beyzanur Toraman


Kuş Kalbi

01 Aralık 2019 - 20:22
‘’ok değerse bir kuşun ancak kalbine değer
bunu bilmeyecek ne var?”

der,
anlatır anlatır...

ve devam eder:
“var idiyse bir kuş
kalbinden başka yeri olmayan vurulacak…’’

İsmet Özel
Kalbe değen oklar… İnsan dili kılıç kadar keskindir derler, açtığı yara kolay kolay kapanmaz. Herkese ok kadar kuvvetli tesir bırakmaz sözler. En büyük etkiyi en olmaması gereken kişilerde gösterir; sevdiklerimizde… Bir gönlü doldurup taşırmak da, bir anda karakış ortasında kalmış gibi soğuktan titretmek de bir çift söze bakar. Bir anda olur üstelik.
    Sevmek basit iş der büyükler oysa bize en ağır yük. Kolay sevebildiklerinden büyük olmuşlardır belki de, bilinmez. Nimetten nasibi olanlar sever, bakmayın şimdilerde hâlâ sevmeye mâhir insanların kalışını aptallık olarak göstermeye çalışmalarına. Kalp sevmeye meyyaldir. Sevdikçe yumuşar, hafifler, onu taşıyana da ağır gelmez. İnsanların sizi sevmesi de nimettendir. Sevilmek gurur, kibir, ego gibi ederi olmayan karşılıklara değecek kadar basit de değildir. Kalpler arasındaki bağ çok latiftir, incedir. Evet yeri geldiğinde kopmaz kuvvette bir bağ olur ama yeri gelir kuş olur. Bir an gelir o kuş ‘kalbinden başka yeri olmayan vurulacak’ bir şeye dönüşüverir. Aralarında kurulmuş, nimet dediğimiz bu bağa sahip çıkmasını istemek kalbin, dil üzerindeki hakkıdır.
   Sevdiklerimizle, hatta tüm insanlarla aramızdaki iletişimde dikkat kesileceğimiz yegâne ölçü bu olmalı. İnsanları kırmaktan azami ölçüde kaçınmalıyız. Başkalarını kırdığımız ölçüde kalpteki letafet ve hafiflik gidecek, bize zamanla o inceliğin ne olduğunu bile unutturacak koca bir yük kalacak. Kalp kırmayalım, gönül almaya çalışalım! Yine kendi kalbimiz için… Kendisinden razı olunmuş bir gönüle girinceye kadar kalbimizin genişlemesi duası ile…