Şahin Pilgir

Şahin Pilgir


Değerler Eğitiminde Hâl Dili

26 Kasım 2019 - 02:23

Değerler eğitiminin temel amacı; toplumsal ve insani değerlerimizi, inançlarımızı ve kültürümüzü genç kuşaklara kazandırmak ve bunları bireylerin davranışa dönüştürmesini sağlamaktır. İnsani olarak en temel degerlerimiz; sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, yardımlaşma, adaletli olma, sorumluluk sahibi olma vs. Bu değerler şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Eğitim Müfredatı içerisinde de yer almakta ve kimi zaman belli başlı dersler içerisinde konu başlığı olarak kimi zaman da örtük öğrenmeler yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bizler öncelikle ebevenyler, öğretmenler ve tüm yetişkinler olarak bu değerleri kendi hayatımızda ne denli benimsediğimizi sorgulamalıyız. Değer olgusu öğrenip aktarmaktan ziyade bizzat yaşayıp tatbik ederek insanlara kazandırılabilmektedir. Hâl diliyle resmen ben dürüst değilim ama siz dürüst olun dürüstlük iyidir der gibi bir halimiz var toplum olarak. Yani bu değerleri doğrular bunlar, yanlışlar bunlar, doğruları yap ama yanlışları sakin yapma demekle bireylere kazandirabileceğimizi sandığımız için üzgünüm ki aldandık. Unutmamak gerekir ki "Bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük ona çocuk muamelesi yapmaktır. " Onlar her şeyin farkındalar ve bilişsel anlamda yeterli farkındalığı kazandıkları anlardan itibaren bizi sürekli gözlemliyorlar. Yaptıklarımızın ve bizden gördükleri tutum ve davranışların tamamı adeta beyinlerine kazınıyor. Sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük vb. gibi değerleri ilk olarak samimiyetle ailesinden, öğretmeninden çevresindeki tüm yetişkinlerden gören ve böyle bir ortamda büyüyen bir birey elbette bu değerlere sahip olacaktır. Elimizi vicdanımıza koyup kendi sahip olduğumuz değerleri göz önüne alıp, eksik kaldığımız her ne varsa onu tamamlamaya çalışıp, sonra başkalarından bu değerleri beklersek daha doğru adım atmış olacağız. Daha sonra ailemize kazandırmak için çaba harcayalım, sonra çevremize derken bu çember büyüyüp bütün dünyayı sarsın.  Buna inanalım. Doğru olduğuna inanıp hayatımızda tatbik etmediğimiz hiç bir şey bizim değerimiz değil! Kendimizi kandırmayalım.