YÖKAK, öğrenci üyesi başvuruları için son gün

Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 1’i öğrenci olmak suretiyle toplam 13 kişiden oluşan bir üst kuruldur. YÖKAK, geçtiğimiz günlerde öğrenci üyesi başvuru çağrısında bulunmuştu. Başvuru şartları nelerdir?

YÖKAK, öğrenci üyesi başvuruları için son gün
Editör: Özden Özmen
20 Ocak 2021 - 16:03
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Üyesi Başvuru Çağrısı’nda bulundu. Öğrenciler için başvurular bugün sona eriyor.
 

YÖKAK’IN BAŞVURU ÇAĞRISI

YÖKAK, resmi internet sitesi https://www.yokak.gov.tr/ ‘de bulunduğu çağrı şu şekilde;

Sevgili Yükseköğretim Öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.

Kurul 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul’a dahil edilecektir.

Üye başvurusu için gerekli belgeler zip dosyası halinde 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar [email protected] e-posta adresine iletilebilir. Başvuru sonucu https://yokak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

 

YÖKAK ÖĞRENCİ ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aşağıda yer alan şartları sağlayan ve Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler Yükseköğretim Kalite Kurulu öğrenci üyeliğine başvuru yapabilir.
 • 4 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci veya üçüncü sınıf öğrencisi olmak, 5 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak, 6 yıllık programlardaki öğrenciler için ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sınıf öğrencisi olmak, lisansüstü öğrenciler için ders döneminde olmak
 
 • Genel akademik not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmak
 • Adli sicil kaydı bulunmamak
 • Disiplin cezası almamış olmak
 • Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak
 • Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunmamak


YÖKAK BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

 • Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız.. Form doldurulduktan sonra PDF formatı haline getirilmelidir.)
 • Kimlik belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Güncel transkript
 • Kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimi kanıtlarıyla içeren niyet mektubu (PDF formatında iletilmelidir.)
 • Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi ve deneyimi gösteren belgeler
 • Yabancı dil seviyesini gösterir belge
 • (Not. Belgeler yukarıda belirtilen sıra no ve belge ismi ile adlandırılarak iletilmelidir.)

  [ilgili-haber=9935YORUMLAR

 • 0 Yorum